Opgør med social dumping på vej fra EU

EU’s medlemslande er enige om et nyt direktiv, der skal sikre ens forhold for EU-borgere, der arbejder i andre EU-lande.

Flere EU-lande har problemer med social dumping. (Foto: søren bidstrup © Scanpix)

Nu skal alle EU-borgere, der arbejder i et andet EU-land have ret til den samme løn.

Det er EU's beskæftigelsesministre blevet enige om.

- Det viser, at man fra EU's side nu vil forsøge at gøre op med den sociale dumping, som man har problemer med flere steder i Europa, fortæller DR’s EU-korrespondent Ole Ryborg.

Efter en 11 timer lang diskussion blev et flertal af EU’s beskæftigelsesministre i går enige om et nyt såkaldt udstationeringsdirektiv.

Direktivet skal sikre, at udstationerede arbejdere - EU-borgere, der midlertidigt sendes til andre EU-lande af deres arbejdsgiver - får de samme forhold som de lokale, når de arbejder.

Nye regler vil påvirke danskerne

De nye regler vil også påvirke de danske arbejdsgivere.

- Mange arbejdsgivere har udnyttet systemet, som det er nu, til social dumping. Det har vi også set i Danmark, hvor der kommer arbejdere fra andre EU-lande, som arbejder til en lavere løn end danskerne. Nogle arbejdere må også selv betale ekstraudgifter som rejser, kost og logi, og på den måde er der tale om social dumping, siger Ole Ryborg.

Med det nye udstationeringsdirektiv vil den form for udnyttelse kunne undgås. Ifølge direktivet skal udstationerede arbejdere være omfattet af de samme regler som de lokale. Og det gælder både aflønning, tillæg og bonusser.

- Hvis man for eksempel er på en byggeplads og skal bruge specialarbejde fra udlandet til at støbe en skorsten, så skal de specialarbejdere have den samme løn og de samme vilkår som de danske arbejdere på byggepladsen, forklarer Ole Ryborg

Flere og flere udstationerede i Europa

Siden 2010 er der sket næsten en fordobling af udstationerede arbejdere i EU. De nye regler vil derfor ramme mange europæere. I 2015 var der eksempelvis over 2 millioner udstationerede arbejdere i EU.

Som reglerne er nu, er arbejdsgiverne ikke forpligtede til at betale en udstationeret arbejder mere end den fastsatte mindsteløn i det land, arbejderen kommer fra.

- I en union af ligestillede kan der ikke være andenklasses arbejdstagere. Personer, der udfører det samme arbejde det samme sted, skal tjene den samme løn, sagde Europa-Kommissionens formand Jean-Claude Juncker i sin tale om EU's tilstand, tilbage i september i år.

Allerede tilbage i marts 2016 fremlagde EU-Kommissionen et forslag til det nye direktiv, som er en revision af de nuværende regler.

- EU-parlamentarikerne har behandlet det her længe. De har oven i købet skrappere krav til at få forhindret social dumping, så direktivet skal nok gå igennem, siger Ole Ryborg.

Parlamentets beskæftigelsesudvalg har allerede stemt og godkendt direktivet, der forventes endeligt godkendt i parlamentet onsdag. Efterfølgende er det op til Ministerrådet og EU-Parlamentet at forhandle den endelige lovpakke på plads.

Facebook
Twitter