Organisationer: Vi må gå andre veje end EU for at redde klimaet

Flere parter er skuffede over, at EU's stats- og regeringschefer stadig ikke har fastsat fælles klimamål.

19 af 20 af Europas mest forurenende byer ligger i Polen, der i dag blokerede for et mål om at gøre EU klimaneutral inden 2050. (Foto: Kacper Pempel)

Det er på tide, at de ambitiøse klimalande finder sammen i alliancer uden om EU, hvis man skal nå at bremse klimaforandringerne.

Det mener Maria Reumert Gjerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

Reaktionen kommer, efter at EU's stats- og regeringschefer torsdag aften opgav at blive enige om at binde alle medlemslande til et mål om klimaneutralitet inden 2050.

Størstedelen af landene er enige om målet, der kort og godt betyder, at EU-landene skal optage lige så meget CO2, som de udleder.

Men det blev blokeret af Polen, der blev støttet af Tjekkiet og Ungarn. Derfor fremgår det nu af en fodnote i konklusionerne fra mødet, at et stort flertal af EU-landene skal være klimaneutrale i 2050.

- Det er så trist og fortvivlende, at enkelte lande kan bremse en hel region, siger Maria Reumert Gjerding.

Hun påpeger ligesom flere andre miljø- og klimaorganisationer, at det er afgørende, at EU-landene bliver enige om klimaneutralitet i 2050, da det vil hjælpe Europa til at lægge pres på resten af verden.

Nytter det overhovedet noget, at vi i Danmark sætter ambitiøse klimamål, når man ikke kan få resten af EU med?

- Jeg har fuld tiltro til, at det, der skal til, er, at lande som Danmark fortsætter med at gå foran. Så er jeg helt sikker på, at andre lande også vil følge efter, siger hun og tilføjer, at de ambitiøse klimalande bør kigge efter "andre samarbejdskonstellationer".

- Det kunne indebære handelsaftaler og tætte relationer med andre lande, så vi kan parkere dem, der ikke vil være med, på perronen og udvikle os mod en grøn omstilling sammen med de lande, der gerne vil, siger hun.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, ønsker ikke at binde sig til mere ambitiøse klimamål, før han kan få forsikring om, at lande som Polen vil blive kompenseret, skulle omstillingen til bæredygtig energi have økonomiske konsekvenser. (Foto: Stephanie Lecocq)

Dansk Energi: Nationalt fedtspil vandt over grønt lederskab

Også erhvervs- og interesseorganisationen Dansk Energi er skuffede over konklusionen under topmødet i EU.

Anders Stouge, der er viceadministrerende direktør, peger på, at lande, der kan blive enige, må finde sammen.

- Tiden er inde til en stærk nordisk klimaalliance mellem vores statsministre, der kan råbe Europa op, så det giver genlyd i resten af verden, siger Anders Stouge og kalder det "pinligt, skuffende og enormt bekymrende", at EU endnu ikke er nået til enighed.

- Desværre vandt nationalt fedstpil over grønt lederskab. Det efterlader usikkerhed om FN's klimamål, siger han med henvisning til Paris-aftalen fra 2015.

Her blev verdens lande enige om, at den globale gennemsnitstemperatur maksimalt må stige med to grader celsius - og helst ikke mere end halvanden grad - i år 2100 sammenlignet med tiden før industrialiseringen.

- Skal vi holde temperaturstigningen under 1,5 grader og forhindre store klimaforandringer, skal EU være klimaneutralt allersenest i 2050, siger Anders Stouge.

Radikale er skuffede

En anden, der er skuffet, er den radikale europaparlamentariker Morten Helveg Petersen.

- Jeg havde gerne set, at der var blevet slået et søm i det hele, og derfor er det skuffende, at medlemslandene ikke kunne blive enige, siger Morten Helveg Petersen, der har repræsenteret sit parti i Europa-Parlamentet i de seneste fem år.

Han understreger, at det ”trods alt er et fremskridt i forhold til for en måned siden”, at et land som Tyskland i dag har sagt god for 2050-målet.

Tysklands forbundskansler meldte for første gang ud i dag, at hun gerne vil binde Tyskland til at gå med på målet om klimaneutralitet i 2050. (Foto: KENZO TRIBOULLARD / POOL)

- Men Europa-Parlamentet står nu over for en større opgave i forhold til at sikre, at EU går forrest i klimakampen, siger han.

Pernille Weiss, der er europaparlamentariker for Det Konservative Folkeparti, er også ærgerlig over, at stats- og regeringscheferne ikke kunne nå til enighed.

- Det gør ikke udfordringen mindre for hverken det nye Europa-Parlament eller den nye Kommission, siger hun.

K: Vi skal berolige Polen

Pernille Weiss er ligesom sin radikale kollega glad for, at Tyskland har ændret sin klimakurs. Og hun understreger, at ”man må arbejde med de lande, der er positive” over for klimamålet.

- Så må vi håbe, at der henover de næste dage og uger opstår en situation, hvor vi kan få Polen med, siger hun.

Europas største kulkraftværk har hjemme i den polske by Belchatow. Polen er det mest klimaforurenende land i EU. (Foto: Peter andrews © Scanpix)

Unionens 28 medlemslande valgte under topmødet i stedet at stile efter klimamål fastsat af FN i Paris-aftalen.

Polens premierminister, Mateusz Morawiecki, ville tilsyneladende ikke binde sig til målet om klimaneutralitet i 2050 uden sikkerhed for, at medlemslande kan blive kompenseret for eventuelle negative effekter på økonomien.

- Vi bliver nødt til at have meget konkrete regler for potentielle kompensationsmekanismer. En formulering på retfærdig og ansvarlig energiomstilling er ikke nok for os, sagde han ifølge Politico.

Men det er en forfejlet opfattelse af den grønne omstilling, mener Pernille Weiss.

- De bekymrer sig for, om de mister job, men det er ikke noget at frygte. Tværtimod. Her kan vi bruge Danmark som eksempel på, at grøn energi har skabt mange nye arbejdspladser, tilføjer den konservative europaparlamentariker.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk