OVERBLIK Det står der i den britiske Irak-rapport

Der er flere kritikpunkter i en ny britisk undersøgelse af deltagelsen i Irak-krigen.

Demonstranter venter foran det sted, hvor konklusionerne i den britiske Irak-rapport fremlægges. (Foto: WILL OLIVER © Scanpix)

Den britiske Irak-kommission – den såkaldte Chilcot-rapport - har de seneste syv år gransket Storbritanniens deltagelse i krigen i Irak, og det er den hidtil mest grundige rapport om årene før, under og efter krigen, der blev indledt i 2003.

Selve rapporten fylder med sine 2,6 millioner ord mere end både Shakespeares samlede værker og biblen.

Her er nogle af hovedpointerne:

  • Storbritannien valgte at invadere Irak, før man havde afsøgt alle muligheder for en fredelig løsning på konflikten.

  • Oplysningerne om, at Irak havde masseødelæggelsesvåben, blev præsenteret med en sikkerhed, der ikke kunne retfærdiggøres.

  • Storbritanniens beslutning underminerede FN’s Sikkerhedsråds autoritet ved at handle uden at have sikret sig et flertal for militær indgriben.

  • Efterretningstjenesten havde ikke på det tidspunkt et sikkert bevis for, at Saddam Hussein havde kemiske og biologiske våben.

  • Der var kun kort tid til at forberede tre militærbrigader på at blive udsendt til Irak. Man var ikke gode nok til at identificere risikoerne, og de blev ikke præsenteret ordentligt for de britiske ministre.

  • Trods tydelige advarsler blev konsekvenserne af invasionen undervurderet. Forberedelserne for et Irak uden Saddam Hussein var "helt utilstrækkelige".

  • Daværende premierminister Tony Blair overvurderede, hvor meget indflydelse Storbritannien havde på USA's beslutninger i Irak.

  • Den britiske regering opnåede ikke sine mål i Irak. Mere end 200 briter døde, og irakerne led voldsomt. I juli 2009 havde mindst 150.000 irakere mistet livet, og mere end en million var fordrevet fra deres hjem.

  • Rapporten anbefaler, at man i fremtiden nøje bør overveje, debattere og udfordre alle aspekter af enhver intervention.

Kilde: BBC