OVERBLIK Her er der indført grænsekontrol

En række europæiske lande har siden slutningen af 2015 genindført grænsekontrol.

Otte europæiske lande har siden november 2015 indført midlertidig grænsekontrol. Nogle har ophævet kontrollen igen.

Den frie bevægelighed i Europa er ikke længere så fri.

En række Schengen-lande har valgt at slå grænsebommen ned og sætte massiv kontrol ind ved de ydre grænser. Og Schengen-aftalen giver også medlemslandene mulighed for midlertidigt at genindføre grænsekontrol, hvis "der er en alvorlig trussel mod den offentlige ro og orden eller landets sikkerhed", som det hedder på Europa-Kommissionens hjemmeside.

Siden november 2015 har otte lande udnyttet den mulighed. De fleste har gjort det som en direkte konsekvens af den største flygtningestrøm siden Anden Verdenskrig.

Kortet viser, hvor der er eller har været grænsekontrol på de indre grænser.

  • Ved de røde linjer er der grænse- eller id-kontrol som en direkte konsekvens af flygtningestrømmen.

  • De lilla linjer markerer grænser, hvor der har været eller er kontrol, men hvor den ikke er indført som en direkte konsekvens af flygtningestrømmen.

Sverige: Har indført kontrol ved alle grænser med fokus på grænsen til Danmark fra 4. januar 2016. Grænsekontrollen skal efter planen vare seks måneder.

Danmark: Har indført grænsekontrol mod Tyskland fra mandag den 4. januar og 10 dage frem.

Finland: De finske myndigheder kræver, at alle asylansøgere skal have gyldigt visum for at komme om bord på færgen fra Travemünde i Tyskland til Helsinki i Finland.

Østrig: Har indført kontrol ved alle grænser med særligt fokus på grænsen til Slovenien fra 16. november 2015 til 15. februar 2016.

Tyskland: Har indført kontrol ved alle grænser med særligt fokus på grænsen til Østrig fra 16. november 2015 til 13. februar 2016.

Norge: Indførte fra 26. november til 26. december 2015 grænsekontrol på grund af en uventet stor tilstrømning af flygtninge og migranter. Norge har forlænget kontrollen af passagerer på færger fra Danmark, Sverige og Tyskland frem til den 15. januar 2016 med mulighed for at forlænge med yderligere tre måneder.

Frankrig: Indførte efter terrorangrebene i Paris den 13. november 2015 undtagelsestilstand og derunder grænsekontrol til 26. februar 2016.

Malta: Af frygt for terror og indsmugling af illegale indvandrere indførte Malta i forbindelse med en flygtningekonference i Valetta grænsekontrol fra 9. november 2015 til 31. december 2015.