OVERBLIK Her er EU-reglerne, som danskerne ikke kan bruge

Det danske retsforbehold betyder, at vi står uden for en lang række samarbejder i EU - og flere områder er på vej.

Danmark står uden for EU-regler, der beskytter ofre for menneskehandel. (© Colourbox)

Statsminister Helle Thorning-Schmidt har varslet, at Danmarks forbehold på retsområdet i EU skal til folkeafstemning.

Retsforbeholdet betyder allerede, at Danmark står uden for en lang række områder i EU's retssamarbejde - og flere områder er på vej.

Herunder kan man finde eksempler på begge typer:

Nuværende områder uden dansk deltagelse

Udenlandske fartsyndere kan slippe ustraffet på grund af retsforbeholdet. (© Colourbox)

Strafferet og politisamarbejde:

- Der findes EU-regler for beskyttelse af ofre for menneskehandel. De regler gælder ikke i Danmark, som dog har egne regler på området.

- EU-landene har etableret et samarbejde om overtrædelser af færdselsloven. EU-landene hjælper for eksempel hinanden med at opkræve fartbøder. Danmark deltager ikke i samarbejdet, og udlændinge, som fanges på danske fartkameraer, får ingen bøde.

- EU-reglerne for bekæmpelse af børneporno gælder ikke i Danmark.

- EU-landene har etableret et samarbejde som giver EU-borgere ret til advokatbistand i straffesager. Danske borgere, som måtte havne i problemer med retsvæsenet i andre EU-lande, er ikke omfattede af EU-reglerne.

Civilretligt samarbejde:

- EU-regler har regler for, hvordan en virksomhed eller en person står juridisk, hvis en virksomhed i et andet EU-land går konkurs. Reglerne skal sikre, at alle får lige ret til at få deres tilgodehavende. Men danske virksomheder kan ikke bruge EU-reglerne, hvis de måtte have penge til gode hos nogen, der er gået konkurs i et andet EU-land.

- Der er EU-regler for, hvordan man håndterer sager om skilsmisse, ægteskaber og forældreansvar - for eksempel skilsmisser, hvor forældre fra to forskellige EU-lande ikke kan enes om barnet. De regler omfatter ikke danskere.

Udlændingepolitik:

- Danmark er ikke omfattet af EU's minimumsstandarder for modtagelse af asylansøgere.

- EU-regler om familiesammenføring gælder ikke i Danmark. I EU er der blandt andet en 21-års-regel, mens Danmark har en 24-års-regel.

- Danmark er ikke omfattet af EU-reglerne, som bestemmer, hvornår en person fra et tredjeland kan betragtes som værende fastboende udlænding.

Nye områder, som Danmark vil stå udenfor

Udenlandske fartsyndere kan slippe ustraffet på grund af retsforbeholdet. (Foto: © Nis Kielgast, DR)

Strafferet og politisamarbejde:

- Europol-samarbejdet er ved at blive ændret. I dag deltager Danmark fuldt og helt i det europæiske politisamarbejde. Når samarbejdet ændres, så vil Danmark ikke længere kunne deltage. Danmark skal bede om en særlig aftale for at fortsætte som for eksempel Norge, der ikke er EU-medlem, har gjort. Men det er usikkert om Danmark så vil kunne deltage i hele politisamarbejdet.

- Et EU-samarbejde om for at forebygge terror og grov kriminalitet er under opbygning. Det kan Danmark ikke deltage i.

- EU er på vej med et samarbejde om at straffe insiderhandel og kursmanipulation. Her vil Danmark ikke kunne deltage.

- EU-landene arbejder på at etablere en europæisk anklagemyndighed. Der vil Danmark ikke kunne deltage.

Civilretligt samarbejde:

- Et nyt EU-samarbejde skal gøre det lettere at inddrive gæld, som en person eller virksomhed har til gode hos nogen i et andet EU-land. Danmark kan ikke deltage.