På besøg i al-Hol-lejren: 'Hvis folk taler imod Islamisk Stat, får de teltet brændt ned eller værre'

6.000 soldater har endevendt den syriske fangelejr for at slå ned på terrorister.

40.000 børn bor i al-Hol-lejren i Syrien. (Foto: Michael S. Lund © dr)

Det er som at træde ind i en anden verden, da jeg går gennem gitterporten. En verden, som nogen beskriver som helvede på jord.

Bag porten bor 60.000 mennesker, som alle har levet i terrorbevægelsen Islamisk Stats såkaldte kalifat og nu er spærret inde i lejren. Mange af dem støtter stadig den brutale organisation.

- I Islamisk Stat havde vi vores frihed, ikke som her, siger 40-årige Fatima fra Irak til mig, mens en større gruppe af kvinder og børn stimler sammen om mig.

- Respekt for Islamisk Stat, råber en dreng og griner, inden en kvinde trækker ham væk.

Alle kvinderne har ansigterne dækket af slør, så jeg kun kan se deres øjne. Og alle peger på manglen på sikkerhed som den største trussel i lejren.

- Der er ildebrande, drab og arrestationer. Det er meget slemt, siger en kvinde gennem sit slør.

Lig fundet i kloak

De seneste uger har de kurdisk-dominerede styrker, der kontrollerer lejren, ellers gennemført en kæmpe sikkerhedsaktion i lejren. 6.000 soldater har endevendt lejrens telte, registreret beboerne og har arresteret 125 mistænkte Islamisk Stat-medlemmer.

Under den store aktion fandt sikkerhedsstyrkerne ammunition i flere telte og udstyr, som de mener skulle bruges til at lave bomber. I et telt fandt de et flere meter dybt hul, som sandsynligvis skulle være begyndelsen på en tunnel. De lokale myndigheder mener, Islamisk Stat skulle bruge tunnellen til at smugle våben eller andet ind i lejren.

I en kloak i lejren fandt soldaterne ifølge de lokale myndigheder to forrådnede lig af en mand og en kvinde, som ifølge sikkerhedsstyrkerne havde fået hovedet skåret af. Islamisk Stat-støtter mistænkes for at stå bag.

Dermed er antallet af drab i lejren oppe på 55 i lejren siden årets begyndelse.

Havde al-Hol været en by, ville den have verdensrekord i mord i forhold til indbyggertallet. Og 40.000 af beboerne i al-Hol er vel at mærke børn.

En lille familie går gennem lejren. (Foto: Michael S. Lund © dr)

'Hold op med at spørge om de ting'

Sikkerhedsaktionen ser ud til at have lagt en dæmper på de brutale drab lige nu. Og folk i lejren er mere tilbageholdende med at hylde Islamisk Stat åbent i forhold til sidst, jeg besøgte lejren.

Da jeg spørger 40-årige Fatima, om hun ikke har et problem med Islamisk Stats forbrydelser, drab og terroraktioner, nægter hun at svare:

- Hold op med at spørge om de ting, vi vil bare væk herfra, siger hun, mens en teenager afbryder:

- Du skal ikke spørge om Islamisk Stat, så kommer lejrens administration og giver os problemer, siger han og forsvinder.

Ligesom i Islamisk Stats såkaldte kalifat, går kvinder helt tildækket i lejren. (Foto: Michael S. Lund © dr)

Senere kommer en ung mand i lejren diskret over til mig, da jeg går ved lejrens marked. Han hvisker stille til mig:

- Folk her kan ikke sige noget kritisk om Islamisk Stat. De kan komme i store problemer.

Lejrens ledelse bekræfter over for mig, at Islamisk Stats selvjustits i lejren er brutal.

- De ser hjælpeorganisationerne i lejren som vantro og også os fra lejrens ledelse. Vi bliver udsat for skældsord, de slår os og angriber vagter. Og de beboere, som forsøger at tale imod de ekstreme ideer, de kan få deres telte brændt ned eller det, der er værre, siger Jaber Sheikh Mustafa, der er en del af lejrens administration.

Jaber Sheikh Mustafa. (Foto: Michael S. Lund © dr)

Adskillige eksperter advarer da også om, at al-Hol-lejren er en regulær radikaliseringsanstalt for de titusinder af børn, som vokser op her. Selvom lejren har huset familier fra Islamisk Stats kalifat i over to år, er der endnu ikke nogen egentlige projekter for afradikalisering af børnene i lejren.

Skole brændt ned

Et par irakiske børn i lejren leger på de støvede grusveje i lejren, indtil de får øje på DR’s kamera og insisterer på at blive filmet.

Jeg spørger dem, hvordan den mangelfulde skolegang i lejren er.

- De har lige brændt et af skoleteltene ned, siger en 12-årig dreng og peger mig i retning af en af lejrens skoler, der bliver drevet af nødhjælpsorganisationer.

Ved et af klasselokalerne står kun metalstængerne tilbage. Den blå presenning, der udgjorde skoleteltets tag og vægge, er forvandlet til smeltet plastik på jorden.

Ingen, jeg taler med, vil så meget som gætte på, hvem der står bag. Men lejrledelsen har sin mistanke.

- Vi har set mange af hjælpeorganisationernes kontorer blive ødelagt eller brændt. Det er fordi IS-sympatisørerne er modstandere af de ting, organisationerne lærer beboerne, siger Jaber Sheikh Mustafa.

'Ingen sikkerhed her'

Ifølge flere kilder, jeg taler med om lejren, er der også mange kvinder i lejren, som ikke støtter Islamisk Stats ideologi. Men de tør sjældent sige det åbent.

Foran det brændte skoletelt møder jeg en 30-årig kvinde, som kalder sig Umm Yasir og er mor til to børn. Hun fortæller, at hun selv har fået sit telt i lejren brændt ned to gange.

En kvinde, der kalder sig Umm Yasir var en af de få, DR kunne få i tale i lejren. (Foto: Michael S. Lund © dr)

- Der er ingen sikkerhed her, det er det største problem. Det er farligt for os og vores børn.

Hvem tror du står bag?

- Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke.

Hvad synes du om Islamisk Stat i dag?

- Jeg ved det ikke, jeg ved det ikke, siger hun, mens hun nervøst kigger sig omkring.

Sådan forløber mange interviews i al-Hol, hvor folk nu både skjuler, hvis de støtter Islamisk Stat. Og hvis de ikke gør.

Kun få europæere tilbage

En række danske børn er vokset op i al-Hol-lejren, efter deres mødre enten flygtede fra Islamisk Stats såkaldte kalifat eller blev taget til fange af de kurdiske styrker, som bekæmpede gruppen.

Ifølge de seneste oplysninger fra det danske udenrigsministerium befinder to kvinder og ni børn med tilknytning til Danmark sig i lejren. De oplysninger kan jeg dog ikke få bekræftet, da ingen af lejrens vagter kan lokalisere de to kvinder og børnene.

Kvinderne med tilknytning til Danmark har boet i den særlige afdeling af lejren, som kaldes annekset, hvor det er sværere at flygte fra end fra den irakiske og syriske del.

Da jeg får lov at besøge den del af lejren, som huser 8.500 udenlandske kvinder og børn, møder jeg flest russere, kinesere og folk fra forskellige arabiske lande.

- Livet er forfærdeligt her. Vandet er beskidt, og vores børn bliver syge. Der er ikke engang en tandlæge i hele lejren, og vi har ikke hørt nyt om vores mænd i to år, siger en fuldt tilsløret russisk kvinde på halvdårligt arabisk.

Da jeg spørger hende om hendes forhold til Islamisk Stat i dag, ryster hun på hovedet og går.

En enkelt østrigsk dame, som ikke vil give mig sit navn, siger på flydende tysk:

- De fleste europæere er væk. Der er flest russere og kinesiske muslimer tilbage.

Kan ikke finde danske børn

Nogle europæere er flygtet fra lejren ved hjælp af menneskesmuglere, som DR Nyheder tidligere har beskrevet. Mange andre er blevet flyttet til den mindre al-Roj-lejr, hvor sikkerheden er langt bedre, og hvor Islamisk Stat-celler ikke kontrollerer på samme måde.

Børn i al-Roj-lejren. (Foto: Michael S. Lund © dr)

I al-Roj-lejren, hvor mindst fem kvinder og 10 børn med tilknytning til Danmark bor, er det forbudt at dække sit ansigt helt, og en del kvinder har helt smidt tørklædet. Enten fordi de tager afstand fra Islamisk Stats ideologi. Eller fordi de håber, at det løse hår kan gøre det nemmere at overbevise deres hjemlande om, at de ikke er radikaliserede.

Jeg kan dog heller ikke finde de to kvinder med tilknytning til Danmark fra al-Hol i al-Roj-lejren, hvor hverken lejrledelsen eller de danske kvinder kender til dem.

Leder: Farlig for hele verden

Kilder i lejrene siger til mig, at de to kvinder og deres børn sandsynligvis enten er i gang med at blive flyttet fra al-Hol-lejren til den anden lejr. Eller måske har de skiftet telt, så lejrens vagter ikke ved, hvor de er.

Al-Hol-lejren er så kaotisk og usikker, at de lokale myndigheder advarer om, at den er til fare for hele verden.

- Islamisk Stat er til stede i lejren. De udfører angreb, radikaliserer børn og skaber stor frygt. Hver dag forsøger folk at flygte, og det er ikke bare farligt for os, men for hele det internationale samfund, siger Badran Jia Kurd, der er vicepræsident i områdets kurdisk-dominerede selvstyre, som opfordrer Danmark og andre lande til at støtte sikkerheden omkring lejren.

Tilbage i lejrens irakiske del leger et par børn på grusvejen med en plasticpose i snor, som de trækker hen ad vejen. De svarer det samme som alle andre, da jeg spørger dem, hvad det sværeste i lejren er.

- Sikkerheden. Folk bliver dræbt, siger en af drengene.

Jeg forlader lejren igen gennem gitterporten, da jeg kun må være her kort tid på grund af sikkerhedssituationen.

Men for de omkring 40.000 børn bag gitteret er lejren deres hjem på ubestemt tid.