Planter producerer enorme mængder drivhusgas

Forskere fra Max Planck-instituttet i Tyskland har opdaget, at alle jorden planter udsender store mængder metan hvert år. Hidtil har man troet, at naturens eneste producenter af drivhusgas var vådområder og pruttende drøvtyggere som køer og får.

Regnskove udsender store mængder metan, der påvirker jordens klima. (© Max Planck Institute)

Netop som verdens miljøforskere var ved at være sikre på, at de havde fundet alle naturens egne måder at producere drivhusgas på, er der dukket endnu en producent op. Forskere fra Max Planck-instituttet i Tyskland har opdaget, at alle planter producerer metangas og dermed påvirker hele jordens klima. Det skriver magasinet New Scientist.

Indtil nu har man ment, at sumpe, rismarker og vådområder var de største naturlige drivhusgasproducenter sammen med bøvsende og pruttende drøvtyggere som køer og får.

Laver metangas uden brug af bakterier

Miljøforskere har hidtil været overbeviste om, at naturen kun producerede drivhusgasser, når der var bakterier indblandet i processen.

Men planter behøver ikke bakteriers hjælp til at producere metan. Det påviste Max Planck-forskerne, efter at have bombarderet forsøgsplanter med gamma-stråling for at fjerne alle bakterier.

Mellem 10 og 30 procent af al metan

Forskergruppen vurderer, at jordens planter udsender mellem 63 og 236 millioner ton metan hvert år. Dertil kommer de mellem 1 og 7 millioner ton, som bliver sluppet fri fra moser og vådområder. Hvis det er korrekt, står planterne for mellem 10 og 30 procent af den samlede udledning af metan til jordens atmosfære.

Opdagelsen lægger ifølge forskerne et endnu større pres på verdens magthavere for at finde en måde at reducere menneskeskabt udledning af drivhusgasser.

Facebook
Twitter