Radikale og SF revser regeringens asyl-afvisning: Det er 'en strudsepolitik'

Det møder kritik, at regeringen ikke vil hjælpe med at tage imod asylansøgere.

De Radikales EU-ordfører mener, at Danmark bør hjælpe til med at omfordele de migranter og asylansøgere, der kommer til Italien og Malta. (Foto: liselotte sabroe © Scanpix)

Det er både problematisk og yderst usolidarisk, at den danske regering blankt har afvist at deltage i den midlertidige omfordelingsordning af asylansøgere, der bliver reddet på Middelhavet, som fire EU-lande er blevet enige om.

Det mener den radikale EU-ordfører, Jens Rohde, der nu opfordrer udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) til at ændre kurs.

- Man skyder sig selv i foden, hvis man på forhånd afviser at deltage i solidariske omfordelingsløsninger. Konsekvenserne forsvinder ikke af den grund, og derfor er der tale om ’en strudsepolitik’ fra regeringens side, siger Jens Rohde og fortsætter:

- Det er slet ikke et spørgsmål om, hvorvidt vi skal have en solidarisk fordeling, men hvordan vi gør det. Den diskussion skal vi gå aktivt ind i.

Hos SF er man også kritisk over for regeringens beslutning.

- SF arbejder for en gennemgribende reform af asylsystemet. Men indtil det er på plads, synes jeg, at Danmark bør byde løsninger som denne velkommen, siger partiets udlændingeordfører, Carl Valentin.

- Jeg er som sådan enig med udlændingeministeren i, at aftalen ikke er en løsning på lang sigt. Men jeg synes, det er ærgerligt, at Danmark ikke udviser mere initiativ ved at presse på for en løsning, eksempelvis ved at deltage i dette samarbejde og søge indflydelse på fremtidens asylsystem af den vej.

Udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye (S) mener, at omfordelingsordningen vil få flere folk "til at hoppe om bord i de gummibåde". (Foto: Mads Claus Rasmussen © Scanpix)

Ikke for blå øjnenes skyld

Det var Malta, Italien, Frankrig og Tyskland, der i september blev enige om den ordning, som de i morgen vil præsentere for Mattias Tesfaye og hans EU-ministerkollegaer.

I dag bliver langt hovedparten af de migranter og asylansøgere, der bliver reddet nord for den libyske kyst af eksempelvis nødhjælpsorganisationer, sejlet til Italien og Malta, da de ligger tættest på.

Her får de i tråd med EU-lovgivningen behandlet deres asylansøgninger. Og det er også Italien og Malta, der har ansvaret for at sende folk tilbage, hvis de ikke har krav på asyl.

Det har dog sat de to lande under stort pres, og de har flere gange valgt at lukke deres havne, hvilket har skabt en række diplomatiske kriser i EU.

Derfor gik Tyskland og Frankrig i september med til at hjælpe de to lande. Og de opfordrede dengang andre EU-lande til at følge trop.

Det er både ”fremragende og fornuftigt”, mener Jens Rohde.

- Men de gør det jo ikke for deres blå øjnes skyld, men for at sikre, at de udsatte EU-lande ikke smider nøglerne på bordet og sender en masse mennesker, der ikke er blevet registeret, videre til resten af EU. Det er nogle af de mest sårbare i verden, der kan blive udnyttet af blandt andet sexindustrien og erhvervslivet. Men den virkelighed forholder et flertal sig ikke til, siger den radikale politiker.

Antallet af migranter og asylansøgere, der kommer til Italien og Malta, er faldet i de seneste år. (Foto: Matthew Mirabelli © Scanpix)

V: Vi har intet at skamme os over

Hos Venstre er EU-ordfører Jan E. Jørgensen ikke imod den nye, frivillige omfordelingsordning. Men han er enig med regeringen i, at Danmark ikke skal være en del af den.

- Danmark har forholdsmæssigt taget imod rigtig mange migranter og asylansøgere. Og der er en række andre EU-lande – ikke mindst i Østeuropa, der har taget imod forsvindende få asylansøgere – som skal tage flere, siger han og understreger, at han ikke prøver at negligere de problemer med asylansøgere og migranter, som eksempel Italien og Grækenland står overfor.

- Men for Danmarks vedkommende har vi bestemt ikke noget at skamme os over, siger han.

Men det har et land som Tyskland, der også har modtaget mange mennesker, vel heller ikke?

- Nej, og derfor er det rigtig fint, at der sker noget på både den korte og den lange bane. Men derfor kan man godt samtidig sige, at det ikke er en løsning, som indbefatter, at Danmark skal tage imod flere, siger Jan E. Jørgensen.

Tesfaye: Forkerte vej at gå

Det er uvist, hvor mange EU-lande der ønsker at være en del af den ny ordning, som ifølge den tyske indenrigsminister, Horst Seehofer, er "en midlertidig nødmekanisme", indtil EU-landene bliver enige om en holdbar asyl-ordning.

Men den danske udlændinge- og integrationsminister understreger, at omfordelingsordningen er ”et skridt i den forkerte retning”.

- Jeg tror, det vil få endnu flere til at søge mod Europa. Og vi ved ikke engang, om det er flygtninge, der har brug for beskyttelse, siger Mattias Tesfaye.

Han mener i stedet, at der er brug for at øge hjælpen i de områder, hvor folkene kommer fra. Det skal blandt andet ske ved at øge den danske støtte til FN’s humanitære bistand.

Derudover skal der igennem EU bruges flere penge på at styrke bevogtningen af unionens ydre grænser og hjælpe myndighederne i de berørte lande med at håndtere asylansøgningerne.

- Det den helt forkerte vej at gå, hvis man begynder at sprede de mennesker, der kommer hertil med menneskesmuglere, ud i hele Europa, siger Mattias Tesfaye.

Mener du, at aftalen mellem Italien, Frankrig, Malta og Tyskland vil få menneskesmuglere til at sende flere migranter og flygtninge over Middelhavet?

- Jeg vil ikke stå og dømme, hvad den tyske eller franske regering foretager sig, det må de selvfølgelig selv stå til ansvar for, men det er ikke den danske regerings politik, at vi skal begynde at omfordele asylansøgere, siger han.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk