Rapport: Halvdelen af verdens befolkning vil være overvægtige i 2035

Antallet af svært overvægtige børn vil blive fordoblet de næste 12 år, anslår rapport.

(Foto: © Jon Santa Cruz/Shutterstock/Ritzau Scanpix)

Rettelse: Det fremgik tidligere af denne artikel, at 32 procent af befolkningen i Danmark i 2035 vil være overvægtig eller svært overvægtig. Det er ikke korrekt. De 32 procent er kun den forventede andel, der vil svært overvægtig. Trillioner er desuden rettet til billioner i faktaboksen.

Halvdelen af verdens befolkning kommer til at være overvægtige i 2035.

Det anslår en ny rapport fra World Obesity Federation.

Stigningen i antallet af svært overvægtige er størst blandt børn, hvor andelen ser ud til at blive fordoblet de næste 12 år sammenlignet med 2020.

Det kan skyldes flere ting, forklarer seniorforsker ved Institut for Global Sundhed på Københavns Universitet Dirk Lund Christensen.

- Alt for mange børn er ikke aktive nok og har meget skærmtid. Nu har vi så også lige haft en coronapandemi, som ikke har gjort det bedre, siger han.

Størst stigning af overvægtige i lavindkomstlande

Andelen af svært overvægtige er generelt størst i velhavende lande, men den største stigning de kommende 12 år skal findes i lav- eller middelindkomstlande.

Ni ud af ti af de lande, hvor antallet af svært overvægtige ser ud til at stige mest, er fra enten Asien eller Afrika, viser rapporten.

Stigende velstand og en større middelklasse er den største årsag til udviklingen i de to verdensdele, siger Dirk Lund Christensen.

- Folk kan nu købe og spise flere forarbejdede fødevarer, de ikke har haft adgang til før. Fra et ernæringsmæssigt synspunkt er maden noget værre bras, men det indeholder meget energi, som de har haft brug for, siger han.

- Der er mange positive sider ved en øget økonomisk velstand, men det går for hurtigt til, at befolkningen kan nå at tilpasse sig.

Bliver lige så dyrt som coronakrisen i 2020

Hvis verden ikke kollektivt handler på udfordringerne med overvægt, så kommer det til at koste os dyrt globalt. Rigtig dyrt.

Mere specifikt løber regningen fra 2035 op i 4,32 billioner dollar årligt - altså 4,32 million millioner dollar. Et beløb, der kan være svært helt at forstå omfanget af.

Til sammenligning er det cirka lige så mange penge, som coronakrisen sammenlagt kostede alle lande i 2020, står der i rapporten.

- Vi har simpelthen ikke råd til at ignorere udviklingen i andelen af svært overvægtige i verden, siger CEO i World Obesity Federation Johanna Ralston i rapporten.

Udgifterne dækker blandt andet over sundhedsydelser i form af behandling af følgesygdomme forbundet med overvægt som for eksempel diabetes. Det dækker også over konsekvenserne af disse i form af tabt arbejdsfortjeneste, tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og lignende.

Ansvaret for at vende udviklingen og spare verden for en rigtig stor regning, ligger hos de enkelte lande, ifølge Johanna Ralston.

- Lad os lige få noget på det rene. De økonomiske konsekvenser af svær overvægt er ikke den enkeltes skyld.

Organisationen anbefaler de enkelte lande at følge WHO's overordnede retningslinjer for forebyggelse af svær overvægt, der blandt mange forslag inkluderer en skat på sukkerholdige drikkevarer.

Men det er virkelig svært at pege på én afgørende løsning, siger seniorforsker Dirk Lund Christensen.

- Det er meget komplekst. Det er ikke bare et spørgsmål om at spise for meget og bevæge sig for lidt, siger han og understreger, at overvægt ikke automatisk er lig med sygdom.

- Kultur spiller en stor rolle. I vores del af verden ser vi kun på overvægt som noget negativt, men for eksempel i Afrikas landområder kan det ses som en styrke, rigdom og noget smukt. Der er et tykt barn et sundt barn, siger han.

Rapportens konklusioner fremlægges for FN på mandag den 6. marts med henblik på at skabe handling verden over, skriver World Obesity Federation.

Mens halvdelen af verdens befolkning først i 2035 vil være overvægtige, så er det allerede sket i Danmark. De seneste tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at 53 pct af danskere over 16 år har en BMI på over 25 og dermed er moderat eller svært overvægtige.

Når det kommer til svært overvægtige, forventer World Obesity Federation, at 32 procent af den danske befolkningen vil svært overvægtigt i 2035. I dag ligger det tal på 18,5 pct.