Rapport: Klimaforandringer har gjort oversvømmelser i Libyen 50 gange mere sandsynlige

Dansk professor er ikke overrasket over rapportens fund, som flugter med konklusionerne i FN's klimarapport.

Et voldsomt uvejr har medført enorme oversvømmelser i Libyen, hvor især byen Derna er hårdt ramt. Klimarapport konkluderer nu, at den slags ekstreme vejrhændelser er gjort mere sandsynlige som følge af menneskeskabte klimaforandringer. (Foto: © Abdullah Doma, Ritzau Scanpix)

De voldsomme oversvømmelser i Libyen er gjort 50 gange mere sandsynlige på grund af menneskeskabte klimaforandringer. Det konkluderer den internationale forskergruppe World Weather Attribution i en ny rapport.

Ifølge rapporten har klimaforandringer skabt af udledningen af drivhusgasser medført, at forekomsten af voldsomme regnskyl som dem, der har hærget middelhavsregionen i september, er meget mere sandsynlige.

Menneskabte klimaforandringer har ifølge forskerne ikke kun gjort oversvømmelserne i Libyen mere sandsynlige, der er også faldet 50 procent mere regn i perioden som følge af den globale opvarmning. Manglende foranstaltninger i Libyen har så ledt til, at det ekstreme vejr er blevet en humanitær katastrofe.

Ødelæggelserne i byen Derna er ekstremt omfattende. Røde Kors vurderer, at flere end 11.000 libyere har mistet livet i oversvømmelserne. (Foto: © KARIM sahib, Ritzau Scanpix)

Ifølge Røde Kors er flere end 11.300 libyere døde som følge af oversvømmelserne, og flere end 10.000 personer savnes stadig.

- En kombination af flere faktorer inklusive en længerevarende væbnet konflikt, politisk ustabilitet, mulige designfejl og dårlig vedligeholdelse af dæmninger bidrog til katastrofen i Libyen, står der i rapporten.

- Samspillet mellem disse faktorer og det meget voldsomme regnvejr, der var værre på grund af klimaforandringer, skabte de ekstreme ødelæggelser.

Rapporten fastslår også, at forekomsten af de voldsomme regnskyl, der i september har ramt Grækenland, Bulgarien og Tyrkiet, er gjort 10 gange mere sandsynlige på grund af menneskeskabt global opvarmning.

Ikke overraskende

Forskerne bag rapporten har analyseret klimadata og beregnet computermodeller fra før industrialiseringen og til i dag, hvor temperaturen på planeten er 1,2 grader højere end dengang.

Det understreges af forskerne, at rapportens fund er forbundet med store matematiske usikkerheder, da de ekstreme vejrforhold er foregået over et relativt lille område ved Middelhavet.

Men studiet fremstår ganske troværdigt, mener Sebastian Mernild, der er professor i klimaforandringer ved Syddansk Universitet, og som har læst rapporten.

Han er en af de danske hovedforfattere bag forårets klimarapport fra FN, og konklusionerne i rapporten fra World Weather Attribution flugter med den gængse forståelse.

- Det her ligger meget godt i tråd med den forståelse, vi har, og det, vi har vurderet i FN’'s klimapanel, siger Sebatian Mernild.

- Så længe middeltemperaturen bliver ved med at stige, så ved vi, at bare halve graders opvarmning vil øge hyppigheden af temperaturekstremer, kraftigt nedbør og tørkehændelser. Så der er ikke noget her, der er overraskende, siger han.

World Weather Attribution skriver i rapporten, at trods den øgede sandsynlighed for ekstreme vejrsituationer som følge af menneskeskabte klimaforandringer, er det ekstreme vejr i Libyen i september enormt usædvanligt.

Ifølge rapporten kan lignende vejrhændelser kun forventes at forekomme én gang per 300-600 år med det nuværende klima.