Red Barnet: Overgreb på børn i flygtningelejr blev nedjusteret for at undgå bøder

Asylansøgere på Nauru under Australiens beskyttelse har rejst alvorlige anklager om vold og misbrug.

Indholdet i de lækkede dokumenter har rejst krav om, at Nauru-centret lukkes. (Foto: © DAVID GRAY, Scanpix)

Indrapporteringer om sultestrejke, seksuelle overgreb og selvmordstrusler mod asylansøgere på et australsk asylcenter på øen Nauru er flere gange blevet ændret og nedjusteret.

Det viser 2.000 lækkede dokumenter ifølge The Guardian.

Ifølge avisen er der mindst 100 sager, hvor vagterne på stedet har ændret i papirerne eller presset medarbejdere fra Red Barnet til at gøre det samme.

Indberetningerne i de mange lækkede dokumenter er enten klassificeret som kritiske, større eller mindre.

I et af tilfældene er beskyldninger om seksuelt overgreb mod et barn under 10 år begået af en lokal vagt blevet nedjusteret fra 'kritisk' til 'større'. En anden indrapportering om seksuelt overgreb mod børn begået af en voksen asylansøger er blevet ændret fra 'seksuelt overgreb' til 'overfald'. I en tredje sag havde en asylansøger nægtet at spise eller drikke i tre dage og ville se en læge. Sagen blev først klassificeret som 'større', men blev ændret til bare at være en informationsrapport.

Store bøder kan forklare ændringer

Tilfældene er mange, og ifølge The Guardian ligger der et økonomisk incitament bag.

Alt efter hvordan sagen klassificeres, er der for vagterne stramme tidsrammer for, hvor hurtigt sagen skal indrapporteres. Overholdes tidsfristerne ikke, får sikkerhedsfirmaet store bøder.

Kritiske sager skal videregives mundtligt inden for 30 minutter og skriftligt inden for tre timer. ”Større” eller ”mindre” sager har en længere tidsfrist.

Vagtfirmaet nægter selv, at reglerne er blevet brudt, men ifølge Red Barnet, der har behandlet flere af sagerne, er nedjusteringerne ofte sket uden nogen årsag. Ansatte sagsbehandlere har endda oplevet at blive presset af vagterne til at ændre dem.

FN's Flygtningehøjkommissariat UNHCR har udtrykt "alvorlig bekymring" over anklagerne og kræver, at Australien flytter asylansøgerne fra østaten Nauru til "humane forhold".

Centeret er det ene af to centre, som Australien betaler andre lande for at drive på deres vegne. Systemet sørger for, at asylansøgerne, der forsøger at komme til landet med båd kan få behandlet deres sager uden nogensinde at få adgang til fastlandet.