Regeringen under pres. Partier vil have Polen for EU-domstol for LGBT-frie zoner: 'En skamplet på EU'

Fra begge sider af Folketinget kræver partier nu handling fra regeringens side. Udenrigsminister Jeppe Kofod vil endnu ikke tage stilling til en EU-sag mod Polen.

Polens præsident mener, at LGBT er en farlig ideologi, og flere steder i landet er der indført LGBT-frie zoner. I denne uge viste medlemmer af EU-parlamentet deres utilfredshed med Polen og krævede, at EU skal være en "LGBTIQ frihedszone". (Foto: JOHN THYS © Scanpix)

Polens indførsel af såkaldte LGBT-frie zoner strider mod EU's værdier, og nu bør Polen blive stillet over for EU-domstolen.

Det mener en række af Folketingets partier, der vil have den danske regering til at gå til EU-Kommissionen for at rejse en sag mod Polen.

Ifølge Enhedslistens EU-ordfører, Søren Søndergaard, er det, der foregår i Polen med blandt andet LGBT-frie zoner "et brud på fuldstændig fundamentale værdier".

- Hvordan har det fået lov til at foregå? Jeg synes, det er en skamplet på EU. Nu giver vi så EU mulighed for at vise, at man tager sig selv nogenlunde alvorligt, for det har man ikke gjort hidtil, siger han.

Konkret foreslår Enhedslisten, at Danmark skal rejse en såkaldt traktatkrænkelsessag mod Polen for brud på EU-traktatens artikel to om EU's værdier.

Det vil ifølge Søren Søndergaard lægge et massivt pres på Polen.

- Man vil klart vise, at Danmark ikke accepterer det, der foregår i Polen. Og det er måske det allervigtigste. At man tager nogle konkrete skridt til handling. Ord er taknemmelige, men det er handling, det handler om, siger Søren Søndergaard.

Flere partier bakker op

Enhedslisten har stillet et beslutningsforslag, så forslaget om at sende Polen for EU-domstolen skal diskuteres i folketingssalen, og på forhånd er der opbakning fra partier fra begge sider af Folketinget.

Både SF, Frie Grønne, Alternativet, Venstre og Liberal Alliance støtter således forslaget.

Ifølge Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen, er det vigtigt, at EU også markerer sig, når det kommer til værdier.

- EU er mere end en indkøbsforening. EU er også europæiske værdier, og hertil hører ligestilling. Det, der sker i Polen, hører ingen steder hjemme, og derfor er det vigtigt, at vi fra EU's side taler med store bogstaver, siger han.

Venstres EU-ordfører, Jan E. Jørgensen mener, det er vigtigt, at EU også kan sætte foden ned, når det gælder værdipolitikken. (Foto: ASGER LADEFOGED © Scanpix)

Den samme vurdering kommer fra Liberal Alliances EU-ordfører, Ole Birk Olesen:

- EU er et fællesskab af nationer, som er bundet sammen af nogle grundlæggende værdier og på basis af dem, gerne vil føre politik sammen, hvor det giver mening. Og hvis vi ikke er enige om de grundlæggende værdier, så har vi et problem, siger han.

Hvis Danmark vil rejse en sag, skal Danmark gå til EU-Kommissionen, som så skal indhente Polens syn på sagen. Hvis Polen og EU ikke på den måde kan nå til enighed, kan Kommissionen vælge at indlede en sag mod Polen ved EU-domstolen.

Svær sag om værdier

Polens præsident, Andrzej Duda, har tordnet mod det, han betegner som 'LGBT-ideologien', der ifølge ham er et tankesæt, der er væltet ind over landet fra Vesten, og som er mere farlig for den polske sjæl end den kommunistiske ideologi. (Foto: Kacper Pempel © Scanpix)

Ifølge EU-analytiker Ditte Maria Brasso Sørensen vil EU dog have en svær sag, hvis det kommer dertil.

Hun peger på, at presset fra de danske politikere skal ses i lyset af den konflikt, der de seneste år har udspillet sig mellem Polen og Ungarn og størstedelen af EU's øvrige medlemsstater i forhold til, hvor meget landene skal være enige om under EU-samarbejdet.

Det er særligt spørgsmål om retssikkerhed, ligestilling og antidiskrimination, der har splittet landene.

- Alle de her ting er værdier, der er indskrevet i traktaten som EU's grundlæggende værdier, som man skal opretholde og værne om, siger hun.

- Problemet er, at de ikke er særligt godt udmøntet i EU-loven. Det vil sige, at du har en opremsning af værdier, som medlemsstaterne er enige om, men hvordan de værdier så fortolkes - præcis hvad betyder for eksempel ligestilling - det er ikke udmøntet i loven, og derfor er det svært at føre sager på værdierne, siger hun.

Der har tidligere været ført sager om for eksempel ligebehandling af mænd og kvinder, men ifølge Ditte Maria Brasso Sørensen skal en sag som denne nok mere ses, som “en symbolsk handling” end en “reel juridisk trussel”.

Ambassadører i fælles brev

I sommer afviste Europa-Kommissionen ansøgninger om økonomisk støtte fra seks polske byer, der har indført LGBT-frie zoner. Og torsdag ventes Europa-Parlamentet at vedtage en erklæring om at hele EU skal være det, de kalder en “LGBT-frihedszone” i protest mod de områder i Polen, der har erklæret sig LGBT-fri.

Derudover underskrev 50 ambassadører i Polen, heriblandt den danske, i september et fælles brev til den polske regering, hvor de opfordrede til større tolerance over for LGBT-personer.

Derfor har EU også gjort noget, siger udenrigsminister Jeppe Kofod (S), der endnu ikke vil tage stilling til forslaget fra Enhedslisten.

- Danmark er gået i allerforreste række i EU for at lægge pres på Polen og rette op på problemerne med de grundlæggende værdier, og vi har løbende rejst sagerne i EU, og når jeg har haft møde med mine polske kolleger, siger han.

Flere af de partier, der støtter forslaget, siger, at hvis EU skal være et værdifællesskab også, så er det netop sådan en sag, hvor man skal slå fast hvilke værdier, EU værner om. Kan de ikke have ret i det?

- De har fuldstændig ret. Det er det, regeringen kæmper for. At grundlæggende retsstatsprincipper respekteres. Der er vi aktive på en række fronter. Dels gennem EU og via den danske ambassade.

Men blandt andet Enhedslisten siger, at nu skal der handling til - er det her ikke en måde, hvor man kan vise handling og sætte foden ned over for Polen?

- Vi foretager masser af handling. Jeg glæder mig til at drøfte med Folketinget, hvordan vi gør det på den mest effektive måde. Hvis man rejser en sag ved domstolen, skal der også være et tilstrækkeligt grundlag for at vinde en sag, for ellers risikerer man at forære dem, man lægger sag an mod en ufortjent sejr, siger Jeppe Kofod.

Den bekymring deler de Konservatives EU-ordfører, Katarina Ammitzbøll. Hun er i princippet enig i forslagets indhold, men vil ikke tage endelig stilling til sagen endnu, blandt andet fordi hun ikke er overbevist om, at sagen vil kunne vindes.

Hvis de Konservative støttede forslaget, var der ellers flertal udenom regeringen.

Omvendt afviser Dansk Folkeparti at skulle blande sig i Polens interne anliggender, som EU-ordfører Alex Ahrendtsen formulerer det.

Søren Søndergaard mener imidlertid, at en sag ved EU-domstolen vil kunne rykke noget uanset udfaldet.

- Det er svært for de folk, der rejser den her sag i Polen, at sige at det er en afgørende sag, når EU ikke tager det alvorligt. Den polske regering kan jo med en del ret sige, at “EU snakker, men de gør ikke noget”. I det øjeblik at domstolen går ind, selvom det i første omgang er en symbolsk sanktion, så vil det jo udløse en diskussion i Polen, siger han.

Der er endnu ikke sat dato for, hvornår forslaget skal behandles i Folketinget.

FacebookTwitter