Rusland vil indføre censur over for pressen

Dumaen, det russiske parlament, har i dag vedtaget en lovpakke, der pålægger massemedierne censur i sager, der defineres som kamp mod terrorisme. Vedtages lovpakken i Overhuset, er der tale om et meget voldsomt slag mod pressefriheden i Rusland.

PræsidentPutin på talerstolen i Dumaen

Dumaen, det russiske parlament, har i dag vedtaget en lovpakke,der pålægger massemedierne censur i sager, der defineres som kampmod terrorisme, skriver dagbladet El Pais fra Moskva.

Dumaens flertal godkendte med et flertal på 231 stemmer mod 106et lovkatalog, der pålægger massemedierne censur i en lang rækkesammenhænge, hvor kampe mod terrorisme kan siges at være en del afsagen.

Uønsket kritik

Vedtagelsen kommer i forlængelse af stærk kritik af medierne fraregeringen side. Især de mange kritiske spørgsmål, der er stillet iforbindelse med gidseltagningen i et teater i Moskva i sidste uge,har vakt betydelig irritation.

Regeringsloyale medier har kaldt andre medier uansvarlige.

Dagbladet Pravda, der før var kommunistpartiets dagblad, skrevfredag at "mens gidseldramaet udviklede sig, blev flertallet af derussiske medier mere og mere provokerende", og avisen anklagerMinisteriet for Presse, og Det nationale Sikkerhedsråd for at havesvigtet ved ikke at skride ind over for medierne - både før ogefter stormen på gidseltagerne i teatret lørdag morgen.

Censur på kritiske udtalelser

Ifølge lovpakken skal medierne fremover censurere udtalelser frapersoner, der kritiserer anti-terror operationer, udtalelser, derretfærdiggør modstand mod sådanne operationer, og udtalelser, derkan betegnes som "propaganda" for terrorismen.

Medierne må fremover ikke viderebringe personlige oplysninger ommedlemmer af sikkerhedsstyrkerne, oplysninger om deres forlægningereller medarbejdere i det hele taget, og medierne må ikke informereom "særlige teknikker og taktik i udførelsen af anti-terroroperationer".

Medierne må heller ikke informere om fremstillingen af våben,ammunition og sprængstoffer - og de må ikke afslørestatshemmeligheder, der angår anti-terror-virksomheden, skriver ElPais.

Svært at informere om Tjetjenien

De meget bredt formulerede forbuds- og censur-bestemmelser kan gøredet umuligt for russiske medier at informere om f.eks. krænkelserneaf menneskerettighederne i Tjetjenien. De vil også gøre det umuligtat skrive om den gas, der dræbte 116 gidsler under stormen påteatret.

Lovpakken skal godkendes af Føderationsrådet for at træde ikraft.

Facebook
Twitter