Sådan gør de andre

Der er stor forskel på barselsorlov i de nordiske lande. Vi har set nærmere på, hvordan det fungerer hos vore naboer.

Tre af de nordiske svaner er gode til barselsorlov for fædre.

Børn er fremtiden som det hedder med en floromvunden vending. Og selv om vi er meget ens - eller synes vi ligner hinanden i de nordiske lande, så er der stor forskel på vore barselsordninger.

Sverige

I Sverige har moderen ret til orlov i barnets første 18 måneder. Inden fødslen må moderen tage fri i 60 dage, hvis hun samtidig er berettiget til barselsdagpenge eller dagpenge i forbindelse med graviditetsorlov. Retten til orlov forudsætter, at man har arbejdet de seneste seks måneder eller har arbejdet sammenlagt 12 måneder i løbet af de seneste to år.

Faderen har ret til at holde orlov med dagpenge i ti dage i forbindelse med fødslen. Orloven kan holdes til og med den 60. dag efter fødslen.

Hvis barnet er over 18 måneder har man ret til orlov, hvis man kan få barselsdagpenge i orlovsperioden. Retten til barselsorlov og børnepasningsorlov reguleres af loven om barselsorlov og børnepasningsloven - "Föräldraledighetslagen".

Norge

Forældre, som har haft lønnet arbejde i mindst seks af de seneste ti måneder før støtteperioden begynder, har ret til barsel med "fødselspenge" i forbindelse med fødslen. "Fødselspenge" er sædvanligvis lig med fuld løn. Pengene gives som udgangspunkt i enten op til 44 uger med fuld løn eller i 54 uger med 80 procent af lønnen.

Hvis begge forældre har optjent ret til "fødselspenge", kan de dele perioden mellem sig - dog med visse begrænsninger. Faderen skal holde mindst seks ugers fri i støtteperioden. Det kaldes "faderkvoten". Hvis forældrene ikke bruger "faderkvoten" mister forældrene ret til betalt ledighed i de seks uger.

Forældrene kan også vælge at bruge en tidskonto ordning. Det betyder, at forældrene kan kombinere nedsat arbejdstid og orlov med "fødselspenge" over en længere periode.

Finland

I Finland kan forældrene også dele barselsorloven. Forældre har ret til barselsorlov 154 dage efter graviditeten. Barselsorloven betales i 263 hverdage. Moderens orlov kan overtages af faderen 105 hverdage efter fødslen. Moderen skal tage de første 105 dage, derefter kan forældrene deles om det.

Faderen kan dog tage fri 18 hverdage i forbindelse med selve fødslen. Faderen kan tage 12 ekstra dage af forældreorloven, hvis det sker i umiddelbar forlængelse begge forældres orlov. Hvis begge forældre arbejder, er en af dem berettiget til nedsat arbejdstid indtil barnets andet skoleår.

Hvis forældrene ønsker det, så kan en af dem få tre års ubetalt barselsorlov uden at miste jobbet.

FacebookTwitter