Sådan vil den svenske regering stramme asylpolitikken

Den svenske regering har fremlagt en række tiltag for at nedsætte antallet af asylansøgere i landet.

Regeringen ønsker blandt andet at nedbringe asylreglerne til EU's minimum. (Foto: TT News Agency © Scanpix)

De seneste par måneder er det ankommet mere end 80.000 flygtninge og migranter til Sverige. Derfor ser den svenske regering sig nu nødsaget til at stramme asylpolitiken yderligere.

- Regeringen ønsker derfor i en periode at bringe asylreglerne ned til det minimumsniveau, der findes i EU, skriver den svenske regering på sin hjemmeside.

Sådan vil den svenske regering stramme asylpolitikken:

Tidsbegrænset opholdstilladelse til alle flygtninge

Flygtninge kan til at begynde med få opholdstilladelse i tre år og folk, der eventuelt har behov for ekstra beskyttelse kan få yderligere et år. Der vil være mulighed for forlængelse, der dog også kun midlertidigt.

Undtagelser gælder børn og deres familier, hvis barnet er under 18 år.

Det vil være muligt at få permanent opholdtilladelse, hvis man kan påvise en skattepligtig indkomst, hvor man kan forsøge sig selv.

Kvoteflygtninge vil fortsat få permanent opholdstilladelse.

Begrænset ret til familiesammenføring

Flygtninge med begrænset ophold kan kun blive familiesammenført med sin allernærmeste familie. Ægtefæller skal begge være 21 år, før der kan gives sammenføring. De, der er på det etårige beskyttelses-ophold kan ikke få familien sammenført.

Der vil også komme et øget forsørgerkrav til folk, der vil have familien til landet.

Begrænsninger i opholdtilladelser

Der vil fremover være begrænsninger på mulighederne for at humanitær opholdstilladelse eller opholdstilladelse af andre grunde.

Disse regler vil ikke gælde børn.

Medicinsk aldersbestemmelse

Hvis der opstår tvivl, om en asylansøger er over eller under 18 år, skal der være mulighed for at tjekke en asylansøgers alder ved en lægelig undersøgelse. Det vil kun ske, hvis der ikke foreligger pålidelig dokumentation på personens alder.

ID-kontrol i offentlig transport

Der indføres ID-kontrol på alle former for offentlig transport. Dette gælder også på færgen mellem Helsingborg og Helsingør, samt i alle biler og tog over Øresundsbroen.

Facebook
Twitter