Sammenhæng mellem depression og Alzheimers

To, af i hinanden uafhængige, undersøgelser indikerer en sammenhæng mellem depression og Alzheimers.

Ny forskning peger på, at man har større risiko for at udvikle Alzheimers, hvis man har haft depression. (Foto: Foto: Zweettooth)

To undersøgelser indikerer at folk, der har lidt af depression er mere tilbøjelig til også at få Alzheimers. Det skriver BBC på baggrund af to undersøgelser.

Hollandske forskere har fundet, at Alzheimers var 2.5 gange mere hyppigt forekommende hos folk, der har haft depression. Forskerne fra Erasmus University Medical Center i Rotterdam optræder i tidsskriftet "Neurology".

Undersøgelsen omfattede 486 personer og viste, at folk, hvis de har været udsat for en depression inden 60 års alderen, er fire gange mere udsat for at udvikle Alzheimers.

Mere forskning nødvendigt

Forskerne fastslår dog, at mere forskning er nødvendig for fuldt ud at afdække forbindelsen mellem depression og Alzheimers.

- Vi ved ikke hvorvidt depression medvirker til at udvikle Alzheimers eller om andre endnu ukendte faktorer både forårsager depression og demens, siger forskningschef doktor Monique Breteler.

En teori er, at depression fører til et tab af celler i to områder i hjernen - hippocampus og amygdala - hvilket siden fører til Alzmheimers.

Det andet studie

Hollændernes opdagelse understøttes i en anden undersøgelse af Rush University i USA, som er publiceret i Archives of General Psychiatry. Forskerne dér fulgte 900 mennesker i op til 13 år. Forskerne fandt, at dem der i starten af studiet var disponeret for depression havde større tendens til at udvikle Alzheimers.

Men der forekom kun få indikationer på at symptomerne på depressioner blev stærkere i takt med tiltagende Alzheimers. Selv efter at diagnosen Alzheimers var stillet var der ingen generelle tiltag i depressionen.

Imødeser forbedringer

Rebecca Wood fra Alzheimer's Research Trust i Storbritanien, kommenterer på forskningen, som hun finder interessant og potentielt nyttig.

- At identificere folk med høj risiko for at udvikle dementia, kan forhåbentlig medføre måder at reducere tilfælde af dementia på, siger doktor Rebecca Wood.