SE REFORMKRAV: Dette skal Grækenland gennemføre inden onsdag

Grækenland skal opfylde en lang liste af krav fra eurolandene, før det kan komme på tale at låne flere penge.

Den græske premierminister Alexis Tsipras er under hårdt pres for at indføre reformer, som strider direkte mod hans partis program. (Foto: © Philippe Wojazer, Scanpix)

Eurolandenes stats- og regeringschefer har vedtaget et syv sider langt dokument med en stribe hårde krav, som Grækenland skal acceptere, før det kan komme på tale at indlede forhandlinger om en ny støtteordning for den kuldsejlede græske økonomi.

De hårde krav, der skal bane vej for en måske over 600 milliarder kroner dyr støtteordning, sætter nærmest Grækenland under administration på vigtige områder.

For at genopbygge tilliden til Grækenland skal de græske myndigheder ifølge finansministrenes udspil uden forsinkelse og senest 15. juli lovgive på følgende områder:

 • Strømlining af momssystemet og en udvidelse af skattegrundlaget.

 • Hurtige ændringer af pensionssystemet.

 • Sikre det nationale statistiske kontor, Elstat, fuld uafhængighed.

 • Sikre automatiske nedskæringer, hvis der sker afvigelser fra de ambitiøse budgetmål.

Inden 22. juli skal Grækenland have vedtaget disse tiltag:

 • Opdatering af retssystemet, der kan sikre hurtigere og billigere afgørelser af tvister.

 • Indføre EU-regelsæt om genopretning og afvikling af banker senest inden for en uge med hjælp fra EU-Kommissionen.

 • Reformprogrammet skal styrkes med klare tidsplaner for lovgivning, implementering og mål undervejs på følgende områder:

 • En ambitiøs pensionsreform senest i oktober 2015.

 • En ambitiøs reform af handelslivet ifølge OECD-anbefalinger med en klar tidsplan.

 • Privatisering af elnetværket.

 • Reformer på arbejdsmarkedet, blandt andet i forhold til kollektive afskedigelser.

 • Den finansielle sektor skal styrkes, blandt andet ved at tage hånd om forfaldne lån.

Derudover skal de græske myndigheder gøre følgende:

 • Udvikle et betydeligt større privatiseringsprogram under en styrket ledelse. Værdier for 50 milliarder euro skal overføres til en uafhængig fond, der vil stå for privatiseringen.

 • Modernisere og styrke den offentlige administration, der samtidig skal afpolitiseres og gøres billigere. Første forslag skal være klar 20. juli.

 • Desuden vil EU-Kommissionen, Den Europæiske Centralbank og Den Internationale Valutafond kunne overvåge implementering af den aftalte politik i Athen. Regeringen skal også konsultere og have grønt lys fra de tre institutioner for alle relevante lovforslag i passende tid, før de fremsættes.

 • Den græske regering skal også rulle tiltag tilbage, der er besluttet i modstrid med en tidligere aftale fra 20. februar i år, medmindre andre tiltag kan udfylde hullet.

/ritzau/