Skibe forurener dobbelt så meget som fly

Den globale skibsfart udleder dobbelt så meget CO2 som den samlede flytrafik. Det fremgår af en rapport fra en af skibstrafikkens hovedorganisationer.

De 90.000 skibe, der sejler på verdens have, dækker alt fra små coastere til store tankskibe (arkivfoto).

De seneste seks år er skibenes udledning af CO2 steget voldsomt. Det fremgår af en endnu ikke færdiggjort rapport fra en af skibsfartens hovedorganisationer, Intertanko, skriver BBC.

Tidligere har FNs Internationale Maritime Organisation (IMO) sagt, at verdens samlede skibsflåde udledte den samme mængde CO2 som samtlige fly.

Men ifølge Intertanko er det mere realistisk at regne med, at skibene forurener dobbelt så meget som flyene.

Krav om hurtighed

Den stigende verdenshandel er ifølge rapporten en af årsagerne til, at udledningen af CO2 er steget markant.

Samtidig er der krav til skibene om at levere varer hurtigere, hvilket gør, at de brænder mere brændstof af.

Overvejer hård kurs

Omkring 90.000 skibe besejler verdens have.

Selv om der ikke findes præcise tal for, hvor meget CO2 skibene kan og må udlede, overvejer regeringer i mange lande at indføre en strammere kurs over for skibstrafikken for at begrænse den globale opvarmning.

Facebook
Twitter