Slagsmål om EU-coronapas under opsejling: Regeringen vil selv vogte over dansk grænse

EU-landene er under tidspres for at nå til enighed om et fælles coronapas inden sommer.

Et fælles EU coronapas skal gøre det nemmere for EU-borgerne at rejse mellem medlemslandene. Indtil da kan man drømme om at ligge på stranden her på den græske ø, Karpathos. (Foto: VIBEKE TOFT © Scanpix)

Det danske forårsvejr kan godt få en til at sukke efter et par dage i en solseng under varmere himmelstrøg. Og i EU arbejdes der på højtryk for, at et fælles EU-coronapas skal gøre det nemmere at rejse rundt mellem medlemslandene allerede til juni.

Men når man står med kufferten i Malagas lufthavn og viser sit EU-coronapas, skal de spanske myndigheder så alligevel have lov til for eksempel at sende én i karantæne?

Det er den diskussion, der lige nu udspiller sig i EU.

Parlamentarikerne i EU-Parlamentet mener nemlig, at de borgere, der har et EU-coronapas ikke skal være omfattet af andre restriktioner, når de rejser. Turister må altså ikke kunne udsættes for ekstra test og karantæne.

Men det er man langt fra enig i hos den danske regering. Her mener de, at Danmark fortsat skal have lov til at vogte over grænserne og have mulighed for for eksempel at kræve, at indrejsende kommer i karantæne.

- Det er centralt for regeringen, at det fortsat er op til medlemslandene at træffe de nødvendige beslutninger for at holde smittetrykket nede, herunder også i forhold til at indføre, opretholde og ophæve rejserestriktioner. Det er Kommissionen og et bredt flertal i Rådet enige i, oplyser Udenrigsministeriet i en mail til DR Nyheder.

Ingen yderligere restriktioner

I marts kom EU-Kommissionen med sit bud på, hvordan passet - eller det grønne digitale certifikat, som det retteligt hedder - skulle se ud.

Tanken er, at det skal kunne ensrette de regler, der er for rejser på kryds og tværs af EU-grænserne, så folk altid ved, at de kan komme ind i et land, hvis de bærer certifikatet.

Det skal udformes som en QR-kode, som fortæller, om bæreren er enten testet, vaccineret eller har antistoffer.

Udspillet blev taget op til debat i Europa-Parlamentet i sidste uge. Her stemte et stort flertal af parlamentarikerne for, at “holdere af et EU-covid-19-certifikat ikke skal være underlagt yderligere rejserestriktioner, såsom karantæne, selvisolation eller test”, som det hedder i vedtagelsen. Noget, der ellers ikke var lagt op til i Kommissionens udspil.

- Når certifikatet træder i kraft, bør medlemslandene ikke introducere yderligere restriktioner, sagde den spanske europaparlamentariker Juan Fernando López Aguilar efterfølgende i en skriftlig kommentar.

Landene bestemmer selv over deres grænser

Men det ønske bliver hældt af brættet af den danske regering og flere andre lande.

Ifølge SF skal certifikatet da også mere ses som et kommunikationsredskab, der kan vise, at en borger lever op til en europæisk sundhedstandard.

- Det, det handler om, er, at det skal være let at kunne dokumentere på tværs af landegrænserne, at man ikke er smittet, eller at man er vaccineret, siger SF's ordfører for international udvikling, Rasmus Nordqvist.

Derfor vil det stadig, helt og holdent, være Danmark, der kan bestemme, om der for eksempel skal være krav om karantæne.

- Det er Danmark, der bestemmer det. Det her coronapas handler i al sin enkelthed om, at man skal kunne bevise, at man er vaccineret på tværs af grænserne, så man ikke skal stå ved den danske grænse og sætte sig ind i 26 andre landes måde at udforme en vaccinationsattest på, siger Nordqvist.

Samme toner kommer fra Venstres europaparlamentariker, Morten Løkkegaard.

- Der bliver ikke tale om at trumfe. Det her er national kompetence, og det har det været fra starten. Og der er heller ikke nogen, der bilder sig ind, at det her bliver en eller anden anledning til, at EU-regler overtrumfer nationale regler, siger han.

- Hvis alle kan blive enige om en eller anden fælles grund, så er der ikke tale om at trumfe. Så er der tale om, at der er en politisk aftale, og så kører man efter det.

Regler for, hvordan vi laver regler

Det radikale parlamentsmedlem Morten Helveg Petersen mener dog, at man skal passe godt på, at alle lande bare laver deres egne regler, hvis vi igen skal have frihed til at rejse.

- Det siger jo sig selv, at det nytter ikke noget, hvis hvert enkelt land har sine egne komplicerede regler, siger han.

Men han er enig i, at der skal være plads til råderum for den enkelte regering.

- Hvis det viser sig, at der er lokale eller regionale udbrud eller mutationer, så vil der være behov for at fravige de her regler i et eller andet omfang.

Derfor ser han helst, at der bliver lagt en klar plan for, i hvilke situationer det enkelte medlemsland kan bryde en regel, og hvordan. På den måde kan landene nemlig beholde friheden til at bestemme og samtidig følge et sæt regler, der er lagt i fællesskab med resten af EU-landene.

- Det drejer sig om, at vi bliver enige om nogle regler for, hvordan man fraviger de fælles regler.

Medlemslandene og parlamentet skal nu forsøge at nå til enighed om et certifikat.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk