Sprængfarlig 9/11-rapport skaber problemer for Obama

28 hemmeligtstemplede sider i rapport sætter muligvis den saudiske kongefamilie i forbindelse med terrorangrebet i New York i 2001.

Den øgede opmærksomhed på Saudi-Arabiens mulige involvering i terrorangrebet 11. september falder sammen med Barack Obamas statsbesøg i landet. (Foto: © SAUDI PRESS AGENCY / HANDOUT, Scanpix)

Var Saudi-Arabiens kongefamilie indblandet i terrorangrebet mod USA den 11. september 2001?

De spørgsmål bragte det amerikanske nyhedsprogram '60 Minutes' til torvs, da det for et par uger siden løftede sløret for noget af indholdet i 28 hemmelige sider i den 838 sider lange rapport om angrebet, som den amerikanske kongres udarbejdede tilbage i 2002.

Tæppeløfteren af indholdet i papirerne, som ellers er bag lås og slå i Kongressen i Washington, er den tidligere senator Bob Graham, som sad i den kommission, der tilbage i 2002 udarbejdede rapporten.

- Jeg tror, det er usandsynligt, at 19 mennesker, som for størstedelens vedkommende ikke talte engelsk og ikke havde været i USA før - og som for manges vedkommende ikke havde gået i gymnasiet, kunne have gennemført så kompliceret et angreb uden støtte, lød det fra den tidligere senator i '60 minutes'.

Adspurgt om han mente, at den støtte kom fra Saudi-Arabiens regering, lød svaret uden tøven: I høj grad.

Brænde på bålet

Man ved dog fortsat nærmest intet om det konkrete indhold i de 28 sider, men der har været mange forlydender om hvad, der står i rapporten, fortæller DR's USA-korrespondent Johannes Langkilde.

- Der har været utrolig mange konspirationsteorier i USA netop i forhold til Saudi-Arabiens indblanding - ikke mindst fordi, der afgik et FBI-fly ud af USA med en del saudiarabiske statsborgere allerede dagen efter terrorangrebet.

- Når man så har samtidig har al den her hemmelighed omkring papirerne i Kongressen, så det er jo bare at bære ved til bålet i forhold til konspirationsteorierne.

Den tidligere senator Bob Graham (t.v.), er en af fortalerne for, at bringe de 28 siders indhold frem i lyset. (Foto: © Kevin Lamarque, Scanpix)

Bag lås og slå

Rapporten er den første af to rapporter, der blev udarbejdet om terrorangrebet i årene efter 11. september.

Den anden og officielle 11. september rapport, som udkom i 2004, undersøgte efter sigende formodningerne i den første rapport om en forbindelse mellem terroristerne og den saudiske regering.

Og i den officielle frikendes den saudiske regering - næsten. Det fortæller Jørn Brøndal, lektor i amerikanske historie ved Syddansk Universitet.

- Der er også nogle oplysninger om, at der kan have været nogle folk og nogle situationer, hvor den saudiske regering har vendt det blinde øje til, at der foregik noget økonomisk støtte til grupper, der havde noget med al-Qaeda at gøre – men altså ikke nogen officiel støtte.

Retten til at sagsøge

Presset for at offentliggøre rapportens hemmelige sider kommer både fra Bob Graham, men også fra pårørende og ofre for terrorangrebet den 11. september, fortæller Jørn Brøndal.

- De vil gerne lægge retssag an mod den saudi-arabiske stat for deres mulige indblanding, og i den forbindelse vil det kunne styrke deres argumenter, hvis de havde adgang til de her oplysninger, mener de.

Derfor foregår der lige nu en proces i Kongressen, hvor man på begge politiske fløje arbejder for at ændre den amerikanske lovgivning, så almindelige borgere kan lægge sag an mod den saudi-arabiske stat.

Som loven er nu, har andre lande nemlig immunitet i USA, men forslaget er, at den immunitet skal skrottes, når det handler om terror på amerikansk grund.

Præsident i en prekær situation

Sker det, vil det efterlade Obama i en klemme, fortæller Jørn Brøndal.

- Præsidenten ville i så fald skulle veje hensynet til de pårørende og ofrene overfor forholdet til Saudi-Arabien. Så det er meget kompliceret.

Ifølge Jørn Brøndal er præsidenten indtil videre negativt stemt overfor lovforslaget - der er endda forlydender om, at han vil nedlægge veto, hvis det bliver stemt i igennem. Og det er der god grund til, fortæller Jørn Brøndal.

- Det øjeblik USA ændrer loven, så er der risiko for, at andre lande også vil begynde at lægge sag an mod USA – og det kan hurtigt blive temmelig grimt, siger han.

Til gengæld har Obama-regeringen også meddelt, at man inden juni vil forsøge at beslutte, om de 28 sider skal offentliggøres.

Den amerikanske præsident besøger lige nu Saudi-Arabien, hvor forslaget om mulige amerikanske søgsmål ikke ligefrem vækker begejstring.

Saudi-Arabien har truet med at sælge for cirka 700 milliarder dollars amerikanske værdipapirer, blandt andet statsobligationer, som straf, såfremt forslaget går igennem - en beslutning, der vil være et hårdt slag for dem amerikanske økonomi.