Status på coronavirus i hele verden

Her kan du se, hvordan pandemien udvikler sig fra land til land.

(Foto: Grafik: Simone C. Møller © DR)

Coronavirus spreder sig fortsat i hele verden.

I denne artikel kan du følge den seneste udvikling i tal og grafer, der hver dag opdateres med nyeste data fra alle lande.

Hvis du vil se detaljer om udviklingen i Danmark, kan du klikke her.

Der er mange grafikker i artiklen, så det kan godt tage et øjeblik at loade dem. Hav tålmodighed.

Den globale udvikling

Det samlede antal smittede i verden er steget meget hurtigt, og næsten alle lande rapporterer dagligt, hvor mange der er testet positiv. I sig selv ser det dramatisk ud, men virkeligheden er formentlig endnu mere dramatisk mange steder, da landene tester meget forskelligt, og der er et kæmpe mørketal af smittede, der aldrig bliver testet.

Vi har af samme grund valgt at fokusere mest på tallene for antal døde i denne artikel. Det er en mere sikker målestok, selv om den ikke beskriver epidemiens udbredelse lige nu særlig præcist, da der typisk går nogle uger fra en person bliver smittet til vedkommende dør.

Dødstallene er dog også præget af, at landene registerer forskelligt. Nogle lande registrerer for eksempel ikke dødsfald uden for hospitaler, og det kan skævvride tallene. Undersøgelser af overdødelighed viser da også, at der i nogle lande dør væsentlig flere, end de officielle coronatal kan forklare.

Dødstal kan ikke bare sammenlignes 1:1, hvis man vil have et indtryk af, hvor hårdt et land er ramt af pandemien. Derfor bør man bide mærke i antal døde i forhold til befolkningens størrelse. Det kan du se i højre kolonne i nedenstående skema.

Smitte i Europa

Alle lande offentliggør med regelmæssige mellemrum, hvor mange borgere der er testet positiv for coronavirus. Da landenes testkriterier som beskrevet ovenfor globalt set er meget forskellige, er det ikke nødvendigvis en særlig god målestok til at sammenligne dem.

Men alligevel kan smittetallene i nogle situationer være det mindst dårlige sammenligningsgrundlag. For eksempel hvis man skal vurdere, om et land lige her og nu er nogenlunde sikkert at rejse til.

Da der går adskillige uger fra smitte til indlæggelse eller død, vil smittetallet give et mere aktuelt billede. Samtidig vil der være meget få eller måske slet ingen, der indlægges eller dør, hvis antallet af smittede i et land er meget lavt. Det kan gøre det svært at bruge antal dødsfald til at vurdere situationen i landet.

Udenrigsministeriet har hidtil valgt at bruge antallet af nye smittede som et væsentligt kriterie i vurderingen af, om der skal åbnes for turisme til landene i EU og Schengenområdet. Grundtanken er, at der kan åbnes for lande med under 50 smittede pr. 100.000 borgere på en uge (målt som et gennemsnit over 14 dage). Hvis et land får mere end 60, lukkes der igen.

Det er dog ikke det eneste kriterie. For eksempel lukkes der også for lande, som ikke vil tage imod danske statsborgere, og der er særlige regler for de nordiske lande. Hvilke lande, der pt. er åbnet for, kan du se på Udenrigsministeriets hjemmeside, hvor listen opdateres ugentligt.

Hvis du vil holde øje med, hvor antallet af smittede i de enkelte lande bevæger sig hen dag for dag, har vi lavet nedenstående liste. Den opdateres dagligt med smittetallet pr. 100.000 borgere målt over de sidste 14 dage.

At der er åbent for et land betyder dog ikke nødvendigvis, at man kan rejse, som man plejede før coronakrisen. Nogle lande har for eksempel krav om, at man bærer mundbind. Reglerne for de enkelte lande kan ses på en hjemmeside, som EU-Kommissionen har lavet. Du kan finde den her.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk