Status på coronavirus i hele verden

Her kan du se, hvordan pandemien udvikler sig fra land til land.

(Foto: Grafik: Simone C. Møller © dr)

Coronavirus spreder sig med stor hast over hele verden. I denne artikel kan du følge den seneste udvikling i tal og grafer, der hele tiden opdateres med nyeste data fra alle lande.

Hvis du vil se detaljer om udviklingen i Danmark, kan du klikke her.

Der er mange grafikker i artiklen, så det kan godt tage et øjeblik at loade dem. Hav tålmodighed.

Den globale udvikling

Det samlede antal smittede i verden stiger meget hurtigt lige nu. I sig selv ser det dramatisk ud, men det er ikke en særlig god måde at måle pandemien, da landene tester meget forskelligt, og der er et kæmpe mørketal af smittede, der aldrig bliver testet.

Vi har af samme grund valgt at fokusere mest på tallene for antal døde i denne artikel. Det er en mere sikker målestok, selv om den ikke beskriver epidemiens udbredelse lige nu særlig præcist, da der typisk går nogle uger fra en person bliver smittet til vedkommende dør. Dødstallene er dog også præget af, at landene tester og registerer forskelligt. Nogle lande registrerer for eksempel ikke

dødsfald
uden for hospitaler.

Dødstal kan ikke bare sammenlignes 1:1, hvis man vil have et indtryk af, hvor hårdt et land er ramt af pandemien. Derfor bør man bide mærke i antal døde i forhold til befolkningens størrelse. Det kan du se i højre kolonne i nedenstående skema.

Nogle af de hårdest ramte lande lige nu

Sygdommen har i løbet af et par måneder bredt sig til stort set alle hjørner af kloden. Det betyder, at nogle lande er i starten af en eskalerende epidemi, andre er midt i en sundhedskatastrofe, mens endnu andre har fået en vis kontrol med sygdommen.

Da sygdommen især er farlig for ældre mennesker, vil lande med mange ældre være ekstra udsatte. Derfor har vi angivet, hvor stor del af befolkningen i det enkelte land, der ifølge FN's tal er over 65 år.

En endnu vigtigere faktor er selvfølgelig, hvor veludviklede de enkelte landes sundhedssystemer er, og om antallet af syge kommer til at overvælde hospitalerne i sådan en grad, at de ikke kan hjælpe alle syge.

Vær opmærksom på, at kurverne godt kan flade ud på den seneste dag. Det skyldes ikke nødvendigvis, at

dødstallet
i det pågældende land er
stagneret
. Årsagen kan være, at der endnu ikke er kommet nye dødstal fra det lands myndigheder i dag. Lige så snart tallene kommer, opdateres kurverne automatisk.

Epidemiens begyndelse i forskellige lande

Det kan være svært at sammenligne udviklingen i de forskellige lande, når man ser på graferne, fordi

epidemien
er startet på forskellige tidspunkter fra land til land.

En måde at sammenligne er at finde et fælles udgangspunkt. Det kunne for eksempel være et antal smittede eller døde. Nedenfor har vi valgt at vise en række landes udvikling, efter de havde registreret tre

dødsfald
.

Det er ikke en perfekt metode, fordi nogle af de første

dødsfald
kan være folk, der er blevet smittet uden for landets grænser. Men det kan alligevel give et fingerpeg om, hvor hurtigt sygdommen spreder sig.

Som grafen viser, er det især gået stærkt i Spanien, mens for eksempel Danmark foreløbig har haft en mindre dramatisk begyndelse.

Den heftige udvikling i store lande kan gøre det lidt svært at vurdere lande som Danmark med relativt færre

dødsfald
. Lad os gøre det simplere og nøjes med at sammenligne de nordiske lande. For at få alle med, ser vi på udviklingen fra første
dødsfald
.

Det kan især være interessant at sammenligne Danmark med Sverige, hvor

myndighederne
ikke har lukket landet i samme grad. Man skal dog huske at se på kurvernes hældning over en længere periode. De kan godt knække, hvis der er dage, hvor
myndighederne
i et land ikke opdaterer
dødstallet
. Det betyder ikke nødvendigvis, at
epidemien
er løjet af.

Hvem er det, der dør?

Vi hører ofte budskabet om, at det er de ældre og de syge, der er de mest sårbare. De første detaljerede opgørelser af døde fra Italien underbygger denne pointe. Kun lidt over en procent af de undersøgte døde var fuldstændig sunde og raske, da de fik Covid-19.