Store skattelettelser i Tyskland

En omfattende tysk skattereform er netop blevet vedtaget i dettyske overhus - Forbundsrådet.

Reformerne skal lette skatteyderne og virksomheder for skatterpå op mod 200 milliarder kroner om året.

Reformerne vil blive indført trinvis over de næste fem år. Denhøjeste beskatning sænkes fra 51 til 43 pct., den laveste sats skalskæres ned fra knapt 23 pct. til 15. Virksomhedsbeskatningen skalsættes ned fra 40 til 25 pct..

Oppositionen i det konservative parti CDU kritiserer reformenfor ikke at give nok til den enkelte skatteborger.

Samtidig med at skattelettelserne kom på plads, kan et sortkapitel fra Tysklands nazi-tid afsluttes.

Forbundsdagen har nemlig godkendt oprettelse af en fond, derskal kompensere over en million tidligere slave- ogtvangsarbejdere.

Fonden bliver på næsten 40 milliarder kroner. Og midlerne skaluddeles til tvangsarbejdere, der hovedsagelig blev hentet iØsteuropa - op mod en million blev tvunget til at arbejde i dentyske industri. Regulære slave-arbejdere var der omkring 200.000af.

Midlerne til fonden kommer fra den tyske stat og tysk industri.De bidrager med halvdelen hver.

Den første udenlandske reaktion kommer fra Polensregeringsleder, Jerzy Buzek. Han siger, at den nye lov er en af devigtigste begivenheder i de tysk-polske forbindelser siden AndenVerdenskrig.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk