Stort flertal: Skattesvindel og hvidvask skal bekæmpes med EU-finanspoliti

Europa-Parlamentet vil slå hårdere ned på økonomisk kriminalitet og skatteunddragelse.

Hvidvaskskandalen, der sidste år ramte Danske Bank, har ifølge Jeppe Kofod (S) vist, at der er brug for at styrke indsatsen mod bl.a. hvidvask i EU. (Foto: Jacob Gronholt-Pedersen © Scanpix)

Kampen mod økonomisk kriminalitet i EU skal intensiveres, og der skal slås hårdere ned på kriminelle, der hvidvasker penge eller prøver at snyde med skatten.

Det mener et flertal i Europa-Parlamentet, der i dag har stemt for en betænkning med 410 anbefalinger til, hvordan man kan bekæmpe terrorfinansiering, hvidvask, skattely og skatteunddragelse.

- Talrige skandaler som Danske Bank-sagen og Panama Papers har vist, at vi i EU ikke er gode nok til at bekæmpe skattely og økonomisk kriminalitet. Det skal der gøres noget ved, siger europaparlamentariker Jeppe Kofod (S), der er en af hovedforfatterne på betænkningen.

Ifølge Europa-Parlamentets beregninger koster skattesvig i omegnen af 15.000 kroner per EU-borger om året, og det er stærkt problematisk, mener den socialdemokratiske parlamentariker.

- Det er bunduretfærdigt over for alle de lovlydige borgere, der arbejder og betaler deres skat, når de samtidig kan se, at store virksomheder og rige borgere sætter sig selv ud over lovgivningen, siger han.

DF: Det går for langt

Ifølge betænkningen er der blandt andet behov for at oprette et europæisk finanspoliti, der kan foretage efterforskning på tværs af grænserne, samt en ny efterretningsenhed.

Samtidig er der brug for at styrke samarbejdet mellem de enkelte medlemslandes skattemyndigheder, så de kan blive bedre til at udveksle oplysninger, samt lave multilaterale skatteaftaler, lyder det i betænkningen.

- Vi kan ikke komme grænseoverskridende skattesvindel og økonomisk kriminalitet til livs, hvis vi kun arbejder nationalt, siger Jeppe Kofod.

Betænkningen blev vedtaget med 505 stemmer for, mens 63 var imod, og 87 hverken var for eller imod.

Dansk Folkepartis gruppeformand, Anders Vistisen, stemte imod.

- Vi deler målet om, at man skal stoppe svindel, men der bliver gået for langt. Jeg er særligt bekymret for, at man vil give EU kompetence på skatteområdet, siger han.

Men det er ”totalt misforstået”, siger Jeppe Kofod.

- Det er en national kompetence at lave skattesystemet. Det, vi gør i fællesskab, er at lave regler, der kan dæmme op for skattespekulation, eksempelvis når det kommer til de største selskaber som Google, siger han og fortsætter:

- At stemme imod betænkningen betyder, at man reelt giver store virksomheder mere magt til selv at bestemme over deres skat, til de økonomisk kriminelle, der vil hvidvaske penge, og til rige borgere, der placerer deres penge i skattely.

Betænkningen bliver nu sendt videre til EU's medlemslande og Europa-Kommissionen, som kan komme med initiativer til at løse problemerne.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk