Svensk dom: Voldtægt er mindre krænkende for børn

Et barn, der udsættes for voldtægt er tilsyneladende ikke blevet krænket i samme grad, som en voksen, og skal derfor have en lavere skadeserstatning, viser en dom fra Svea Hovrätt.

Et barn, der udsættes for voldtægt er tilsyneladende ikke blevet krænket i samme grad, som en voksen, og skal derfor have en lavere skadeserstatning, viser en dom fra Svea Hovrätt.

Dommen gælder en sag om en 25-årig mand, der blev idømt to års fængsel for voldtægt mod en 14-årig pige.

Manden blev samtidig dømt til at betale 75.000 kroner i skadeserstatning til pigen plus yderligere 10.000 for svie og smerte. Sveas Hovrätt stadfæstede fængselsstraffen, men sænkede skadeserstatningen til 50.000 kroner, skriver Svenska Dagbladet.

Retten argumenterer for, at man ikke kan sidestille den krænkelse som en voldtægt mod en mindreårig er med en voldtægt mod en voksen.