Svensk minister er stærkt kritisk overfor dansk sandsugning i Øresund

Svenskerne mener, at det har store konsekvenser og har selv stoppet praksissen for 35 år siden.

Danmark får hård kritik af den svenske miljøminister, fordi det i Danmark er tilladt at suge sand op fra havbunden i Øresund. Sand, som især bruges i byggeri.

- Jeg er stærkt kritisk over, at Danmark fortsætter med sandsugning, selvom vi ved, at det har store konsekvenser, siger den svenske miljøminister, Karolina Skog.

Ministeren henviser blandt andet til en rapport fra The International Council for the Exploration of the Sea (ICES) fra 2016, som påviser, at nogle organismer i havbunden fuldkommen fjernes ved sandsugning. Og visse fisk, som fladfisk og torsk, lever primært af organismer i havbunden, og de kan påvirkes negativt, hvis disse organismer fjernes ved sandsugning.

Kritik fra fiskere, organisationer og kommuner

I sommer opfordrede 13 miljøorganisationer og 14 kystkommuner på begge sider af sundet til at passe bedre på Øresund, herunder at stoppe sandsugning.

- Når de suger, så ødelægger de bunden, det er helt klart, siger Kurt-Inge Lundgren fra Råås havn. (© SVT)

Lokale fiskere er også kritiske overfor sandsugningen.

- Når de suger, så ødelægger de bunden, det er helt klart. Det er som om, de har trawlet bunden væk og fjernet al vegetation og dyreliv, siger fisker Kurt-Inge Lundgren fra Råås havn.

Ifølge den seneste rapport fra miljøstyrelsen fra 2015 er sandsugning dog ikke altid så ødelæggende, som svenskerne hævder. På området Disken i den nordligere del af Øresund kom arterne nemlig forholdsvist hurtigt tilbage, på trods af at indvindingen havde været intensiv. Konsekvenserne for havbunden afhænger dog i høj grad af, hvordan indvindingen er foretaget. Miljøstyrelsen arbejder netop nu på en ny rapport om sandsugningens konsekvenser i Øresund.

Brugt til at udbygge Nordhavn

Sandet, der pumpes op, er de seneste år især blevet brugt til at udbygge kvarteret Nordhavn i København.

Det har været forbudt for fiskere at trawle havbunden i Øresund siden 1932. Derfor er havbunden godt bevaret og ekstra vigtig at passe på, mener Dansk Naturfredningsforening.

- Det er så vigtigt at beskytte Øresund. Det har en meget unik havbund, fordi der ikke er blevet trawlet siden 1932, så vi har næsten en oprindelig havbund, og det findes ikke andre steder i de danske farvande, siger Therese Nissen, Natur- og miljøpolitisk rådgiver i Dansk Naturfredningsforening.

Miljøminister vil ikke stoppe sandsugning

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) har dog ikke tænkt sig at sætte en stopper for sandsugning fra dansk side:

- Det er ikke regeringens opfattelse, at vi skal have et forbud. Vi ønsker, at hovedstaden skal kunne udvikle sig. Det kræver råstoffer, og dem indvinder vi på en miljømæssig forsvarlig måde i Øresund.

Han peger på, at det er helt op til svenskerne, hvad de vælger at gøre i deres del af Øresund.

- Danmark har en klar holdning til, at der skal indvindes råstoffer fra Øresund, og hvorvidt svenskerne agter at gøre det, som de har været ved at undersøge, det er op til den svenske regering, siger Esben Lunde Larsen og henviser til, at svenskerne selv har undersøgt muligheden for sandsugning i fremtiden.