Sverige ændrer grundlov pga. EU

Svenskerne ændrer nu deres grundlov, således at det bliver muligt at overføre magt til EU. Forudsætningen er, at et flertal i Riksdagen skal godkende det.

StatsministerGöran Persson går ind forgrundlovsændringen.

Svenskerne ændrer nu deres grundlov, således at det blivermuligt at overføre magt til EU. Forudsætningen er dog, at etflertal i Riksdagen skal godkende det, skriver Dagens Nyheter.

Det gælder områder indenfor udenrigs- og sikkerhedspolitik ogretlige og indre anliggender (f.eks. politisamarbejde oggrænsekontrol).

I følge Dagens Nyheter rummer forslaget ikke automatiskoverførelse af magt, men at Riksdagen vil være i stand til atoverføre magt til EU, hvis tre-fjerdele af dets medlemmer ønskerdet. Nøgleord i forslaget er, at overførsel vil 'være mulig'.

I praksis har EU-samarbejdet i de seneste år allerede bevægetsig i den retning, og et flertal i den svenske rigsdag vil nusikre, at praksis også afspejles i grundloven.

En ændring af grundloven kræver to afstemninger i Riksdagen medet valg imellem. Det er således anden gang, at rigsdagsmedlemmernenu stemmer.

Sidst stemte 248 for, mens 47 var imod. Modstanderne kom dengangfra Miljøpartiet og Vänsterpartiet, og de ventes også denne gang atsige nej. De øvrige partier støtter forslaget.

Facebook
Twitter