Sverige har overtrådt tortur-konvention

Sverige har overtrådt den internationale konvention mod tortur, ved at udlevere en asylansøger til de ægyptiske myndigheder. Ægypten torturerer rutinemæssigt fanger - alligevel lod man det amerikanske CIA hente fangen, bedøve ham og læsse ham på et privatfly med kurs mod Cairo.

Sverige har overtrådt den internationale konvention mod tortur,ved at udlevere en asylansøger til de ægyptiske myndigheder.

FNs anti-torturkomite fastslår, at Ægypten rutinemæssigtanvender tortur mod fanger, og risikoen er specielt stor, når detgælder personer der tilbageholdes i politiske ellersikkerheds-sager.

Udlevering strider mod konvention

Derfor kan en nation, der har underskrevet konventionen, ikke bareudlevere fanger til Egypten. Sverige forsvarede i sin tidudleveringen med, at man havde fået forsikringer fra Ægypten om, atfangen ikke ville blive tortureret eller henrettet.

Asylansøgeren var in absentia idømt 25 års fængsel i Ægypten,anklaget for at tilhøre organisationen Islamisk Jihad, og for athave terror-forbindelser.

Sverige afviste mandens asylansøgning, og udleverede i december2001 ham og en anden til maskerede amerikanske sikkerhedsfolk, derbedøvede dem og læssede dem på et privatfly, der bragte dem tilÆgypten.

Flyet, et Gulfstrem V, var et af flere, der bruges af detamerikanske CIA til at transportere terrormistænkte rundt mellemhemmelige fængsler, eller flyver fanger til lande, hvor man ved atefterretningstjenesterne ikke kender nogen begrænsninger, når detgælder behandling af fanger.

Den udleveredes familie klagede til FN, og det er denne klageder nu er afgjort med en klar kritik af Sverige.

Udbredt anvendelse af tortur

FNs anti-torturkomite mener, at Sverige har overtrådt sineforpligtelser i henhold til konventionen, ved at udlevere mandenselv om det er almindelig kendt at fanger konsekvent udsættes fortortur i Ægypten.

Den svenske indvandringsminister Barbro Holmberg, siger atregeringen tager kritikken alvorligt, og at man nu vil analysereden nærmere for at se, hvilke retningslinjer den afstikker forfremtidige sager, skriver BBC Online.

Den ene af mændene, som Sverige sendte retur til Ægypten, harifølge ægyptiske menneskerettighedsorganisationer jævnligt væretudsat for tortur siden 2001. Han blev for en måned siden idømtlivsvarigt fængsel ved en militærdomstol. Sverige har nu bedt om enny retssag. Myndighederne mener ikke at den første blev gennemførtpå retfærdig vis.

Svensk undersøgelse

En ti måneder lang svensk undersøgelse, iværksat af Riksdagen,konkluderede for nylig at omstændighederne omkring udleveringen varen klar overtrædelse af svensk lov. CIA-folkene udsatte de toægyptere for "nedværdigende og ydmygende behandling" og optrådtesom havde de politibeføjelser på svensk jord, hed det iundersøgelsen.

Undersøgeren Matts Melin, siger ifølge dagbladet The WashingtonPost, at hvis svensk personel havde handlet som de amerikanskeagenter, ville de uden tøven være blevet retsforfulgt.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk