Tænketank: Italien på vej mod bankerot

Mens premierminister Berlusconi taler om "bundsolid" økonomi, frygter tænketank, at landet går bankerot.

(Foto: Tony Gentile © Scanpix)

En gældskrise er nærmest uundgåelig i Italien, mener tænketanken CEBR. Kun stærk økonomisk vækst kan redde landet fra at misligholde sine forpligtelser.

Vurderingen preller af på premierminister Silvio Berlusconi. Han betegner økonomien som "bundsolid".

I den nye rapport om Italien og Spanien fastslår den britiske tænketank, at uden en gevaldig økonomisk optur kan Italien ikke håndtere landets store statsgæld.

Statsgæld stiger

Selv et fald i renterne fra det nuværende niveau er ikke tilstrækkeligt, vurderer CEBR.

Statsgælden udgør i dag 128 procent af Italiens bruttonationalprodukt, og andelen vokser til 150 procent i 2017, forudsat uændret økonomisk vækst og renteniveau, skønner CEBR.

Selv om renten falder til fire procent, vil statsgælden ligge på 123 procent af bruttonationalproduktet i 2018, viser tænketankens beregninger.

Uholdbar høj rente

De seneste dage er renten på italienske statsobligationer steget til over seks procent, og det er et uholdbart højt niveau på længere sigt.

Italien har sat et mål om, at statsgælden skal være væk inden 2014 gennem stram budgetpolitik, men den målsætning har ikke overbevist finansmarkederne, hvor der fortsat er stor nervøsitet på grund af ringe fremdrift i økonomien.

I første kvartal var væksten på minimale 0,1 procent. Derfor er behovet for at stimulere økonomien stort.

- Vi har en bundsolid økonomi. Vores banker har likviditet og er betalingsdygtige, sagde Berlusconi i en tale i parlamentet onsdag.

Behov for handlingsplan

Han erkendte behovet for en ny handlingsplan for at skabe økonomisk vækst.

- En handlingsplan er nødvendig, som svar på finansmarkedernes bekymring. Markederne ønsker at se Italien lave tiltag, som sikrer vækst trods den store statsgæld, sagde han.

Spanien er også fortsat i finansmarkedernes søgelys, men ifølge CEBR er situationen noget bedre end i Italien. Den spanske statsgæld vil næppe overstige 75 procent af bruttonationalproduktet, lyder vurderingen.

Facebook
Twitter