Topmøde- uroligheder

Næsten halvdelen af budgettet for det danske EU-formandskab er gået til politiets indsats. Der skal passes godt på de mange ministre og statsoverhoveder som har gæstet landet i sidste måneder. Og selvom alle gerne vil holde fokus rettet mod indholdet på topmødet, at giver historien god grund til bekymring hos politiet.

Næsten halvdelen af budgettet for det danske EU-formandskab ergået til politiets indsats. Der skal passes godt på de mangeministre og statsoverhoveder som har gæstet landet i sidstemåneder. Og selvom alle gerne vil holde fokus rettet mod indholdetpå topmødet, at giver historien god grund til bekymring hospolitiet.

Det hele startede...I løbet af de seneste 2 år harder været talrige episoder i forbindelse med topmøder, hvor der harværet voldsomme sammenstød mellem politi og demonstranter (setidslinie nederst). Mange har kaldt demonstranterne'anti-globalister', men de mener selv, at de er imod denmåde som globaliseringen sker på. Demonstrationerne rettersig mod internationale organisationer som bygger på ideen omfrihandel som vejen til velstand. 'Anti-globalisterne' mener, atorganisationernes arbejde fører til meget mere velstand for de rigelande end for de fattige. Aktionerne har rettet sig mod WorldEconomic Forum, Verdensbanken, IMF, EU (især undertopmøderne). Udover 'anti-globalisterne' kan man også forvente en gruppedemonstranter, som primært demonstrerer mod EU - 'EU-modstanderne'.Denne gruppe er ikke nødvendigvis enige med 'anti-globalisterne',men kan være modstandere af EU af mange andre årsager. Det kan fx.være demokratisk underskud, lukkethed, udfordringen af dennationale suverænitet eller noget andet.

Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at samle sigubevæbnede. Offentlige forsamlinger har politiet ret til atovervære. Forsamlinger under åben himmel kan forbydes, når der afdem kan befrygtes fare for den offentlige fred.§79(forsamlingsfrihed)Grundlovens § 79

Politiet er velforberedteI løbet af det sidste år har politiet udviklet en plan derbeskriver, hvordan ordensmagten skal kunne håndtere et meget stortantal anholdte. De satser på at kunne håndtere 300 anholdte adgangen. Det svenske politi anholdt 567 og havde 63 EU-modstanderesiddende arresteret under/efter topmødet i Göteborg. I parkeringskældre under tre københavnske politistationer harpolitiet bygget trådnetceller, som tilsammen kan huse omkring 350demonstranter. Fængselsburene er blevet opført underpolitistationerne på Store Kongensgade, Halmtorvet og iValby. Politigårdens Fængsel i København, der tidligere var almindeligtkendt som det mest umenneskelige fængsel i Danmark, bliver nu sat istand og genåbnet midlertidigt af hensyn til frygten for balladeunder Danmarks EU-formandskab. Der er udpeget hele 12 anklagere til at fremstille anholdte i seksdommervagter, og politiet håber på den måde at opnå hurtige ogpræventive domfældelser.

Stk. 3. De i stk. 1 og 2 nævnte forbud gælder ikke fortildækning af ansigtet, der foretages for at beskytte modvejrliget, eller som tjener andet anerkendelsesværdigtformål.

Stk. 2. På samme måde straffes den, som på offentligtsted besidder genstande, der må anses for bestemt til tildækning afansigtet under de i stk. 1 nævnte omstændigheder.

§ 134 b. Den, der i forbindelse med møder, forsamlinger,optog eller lignende på offentligt sted færdes med ansigtet helteller delvis tildækket med hætte, maske, bemaling eller lignende påen måde, der er egnet til at hindre identifikation, straffes medbøde eller fængsel indtil 6 måneder.

Bekendtgørelse af straffelovens § 134 b (Maskeringsforbud)Straffeloven

Schengen-regler midlertidigt ophævetPolitiet har fået en særligt tilladelse til at genindføregrænsekontrol midlertidigt. Danmarks tilslutning tilScengen-aftalen medførte ellers en ophævelse af grænsekontrollen,men i særlige situationer kan EU dispensere og tilladegrænsekontrol som før Schengen-aftalen. Med genindførelsen afgrænsekontrollen håber politiet på at kunne standse kendteuromagere allerede ved grænsen.

Forholdregler i KøbenhavnUnder selve topmødet harpolitiet taget en række forholdsregler, som på den ene side skalbeskytte de europæiske stats- og regeringschefer og på den andenside skal give politiet mulighed for at kontrollere de anmeldtedemonstrationer. Der er lavet pigtrådsafspæringer om Bella Centretog der vil være omfattende trafikkontrol i hovedstadsområdet.Politiet har nedlagt forbud mod demonstrationer i den indre by iKøbenhavn. NGO'erne har lavet et netværk mod vold og engageret såkaldtestop-volden guider. Det kan du læse meget mere op i artiklenGræsrødderne mødes til paralleltopmøde.

40.000 demonstrerer modglobaliseringen under et møde i verdenshandels-organisationen,WTO.

Davos,SchweizFebruar 2000

En blokade forsinker forhandlingeri Verdensbanken og IMF.

Prag, Tjekkiet September 2000

Aktivister forhindrer delegerede iat komme til møde i World Economic Forum.

Nice, Frankrig December 2000

Mens World Economic Forum vartotalt afspærret blev Zürich vandaliseret afanti-globaliserings-demonstranter.

Quebec, Canada April 2001

Verdensbanken aflyser konference affrygt for optøjer.

Göteborg, Sverige Juni 2001

Over 100.000 demonstranter.Voldsomme kampe. Én demonstrant dør. Skudt i hovedet af politiet.Over 500 sårede.

Seattle, USA December 1999

En McDonald-restaurant bliversmadret under mødet i World EconomicForum.

Washington, USA April 2000

12.000 demonstranter involveret ioptøjer under Verdensbankens og IMF'sårsmøde.

Melbourne, Australien September 2000

Optøjer og sammenstød skaber kaosunder EU-topmødet hvor Nice-traktaten blevvedtaget.

Davos, Schweiz Januar 2001

Politiet bruger tåregas ogvandkanoner mod demonstranter under topmødet mellem amerikanskestats- og regeringschefer.

Barcelona, Spanien Juni 2001

.Læs vores temaEn gruppe anarkister kaster medbrosten under en demonstration hvor ca. 40.000 deltager. Derefterudvikler situationen sig voldsomt. Flere sårede.

Genova, Italien Juli 2001

Sammenstød mellem politi ogdemonstranterDecember2000Omkring 300  nydanskere dragerhærgende gennem det indre København. Både civile og politifolk blevoverfaldet. Politiet foretog mere end 50anholdelser.Maj2000Ca. 150 hætteklædte unge gårraserer på Nørrebro pga. en udvisningsdom. Politiet rykker ind medstore styrker under massiv brug aftåregas.Årsskiftet 98/99Pia Kjærsgaard (DF) overfaldes afop mod 150 autonome på Nørrebro. Hun mødte op for at snakke med enP3-vært. Hun køres væk under massivpolitibeskyttelse.Juni/juli1997Nærpolitistationen i Blågårdsgadebliver beskudt med 24 kugler framaskinpistoler.14.august 1996Voldsomme sammenstød mellem politiog autonome. Bål på Dronning Louises Bro. En nyåbnet McDonalds-restaurant raseres.18. maj1993:En gruppe unge angriber ennærpoliti-stationen i Blågårdsgade på Nørrebro. De sprayer tåregasind i kontoret og smider med smørsyre.September1986Voldsomme kampe mellem politi ogbz'erne på Nørrebro. Bz'erne bygger barrikader og kaster med æg ogbrosten. Ca. 400 politimænd svarer igen medkniplerne.1982-85Gadekampe i Stengade-kvarteretmellem 500 bz'ere og politiet, som forsøger at rydde nogle af debesatte huse i kvarteret.Marts1982Københavns Kommune stillerUngdomshuset på Jagtvej til rådighed forunge.Oktober1981Aktivister besætter legepladsenByggeren i protest mod saneringen i Nørrebros sorte firkant. Detfører til en ugelang gadekamp. En gruppe unge, der ifølge politiethar tilknytning til det autonome miljø i, gik til angreb påpolitiet, der var i færd med at anholde en spritbilist.15 personerblev anholdt.Oktober2000Det kommer til meget voldsommesammenstød mellem engelske og tyrkiske fodboldfans og  politiet idet indre København. 23 kvæstes og 56 bliveranholdt.November1999Nytårsnat anholder politiet 20personer efter tumult mellem 50-60 personer og kampklædtebe-tjente.24. marts1998Sommeren igennem kommer det tilvoldsomme sammenstød mellem politi og unge anden-generationsindvandrere omkring Blågårds Plads.10. nov.1996En større styrke kampklædt politisendes til Blågårds Plads, hvor en gruppe unge nydanskere har smidten Molotov-cocktail mod et bibliotek ogmedborgerhus.Årskiftet94/95Efter det danske ja tilMaastricht-traktaten udvikler en  demonstration på Nørrebro sig tilde værste uroligheder i efterkrigstiden. Politiet besvarer brostenmed i alt 113 skud.Februar1987Ca. 1.000 mennes-ker hjælper med atbygge barrikader på Nørrebro. Der opstår 'borgerkrigslignendetilstande'. Der oprettes en  'fredsvagt', som skal gå mellem dekæmpende.Januar1983Flere og flere tomme huse iKøbenhavn bliver besat og omdannet til bz-kollektiver ­ bl. a.Allotria på (Nørrebro).Oktober1982Bz'erne forsvarer det ny-besatteMekanisk Musikmuseum på Vesterbro, blandt andet ved at bruge entoilet-kumme som kasteskyts mod politiet.1982Initiv-gruppen dannes. I månederneefter besættes huse rundt om i København - med efterfølgendekonfrontationer, når politiet møder op for at ryddehusene.1980Optøjer og gadekampe i København1980-2001

Facebook
Twitter