Trepartsmøde om Nordkoreas atomvåben

Efter måneders venten og diplomatisk tovtrækkeri sker der nu endelig et gennembrud i den fastlåste atomkrise med Nordkorea. Højtstående embedsmænd fra USA, Kina og Nordkorea mødes i næste uge i Beijing. Amerikaneren, der startede det hele, skal lede mødet.

Højtstående embedsmænd fra USA, Kina og Nordkorea mødes i næsteuge i Beijing om den fastlåste atomkrise med Nordkorea.

Lande, dertidligere har været mistænkt for at være ved at udvikle atomvåben:Argentina, Brasilien, Sydafrika, Algeriet, Ukraine, Hviderusland ogKazakhstan.

Lande, dermistænkes for at have eller udvikle atomvåben: Irak, Iran, Libyenog Nordkorea.

Lande, derikke har tilkendegivet, at de har atomvåben: Israel.

Lande, derofficielt har atomvåben: USA, Rusland, Frankrig, Storbritannien,Kina, Indien og Pakistan.Nationer med atomvåben

Det oplyste diplomatiske kilder i Washington sent i nat dansktid. Ifølge det japanske nyhedsbureau Kyodo vil mødet finde stedden 23. april.

Mødet - der er det første på højt niveau mellem USA og Nordkoreasiden oktober i fjor - ser ud til at være et kompromis mellem USA'skrav om multilaterale forhandlinger og Nordkoreas krav om kun atmødes med USA.

- Vores anstrengelser har resulteret i en multilateral ramme,sagde en af de anonyme amerikanske embedsmænd til det franskenyhedsbureau AFP.

Sydkorea og Japan ikke med i første omgang

Kilderne bekræftede også oplysninger på avisen The New York Times'hjemmeside sent i aftes om at USA's nærmeste allierede i krisen,Sydkorea og Japan, ikke vil deltage i de første forhandlinger. Detvar ifølge kilderne et krav fra styret i Pyongyang. Men ifølgeKyodo vil de efterfølgende forhandlinger i første omgang inkludereSydkorea og på et senere tidspunkt Japan og Rusland.

- Det her er begyndelsen på en dialog, og vi ønskede dem(Sydkorea og Japan, red.) med, men Nordkorea insisterede på, at detkun blev os tre, sagde en højtstående amerikansk embedsmand tilAFP.

Møde ledes af James Kelly

Det amerikanske udenrigsministerium ønskede ikke at kommentereoplysningerne, og fra ministeriet i Seoul hed det, at "vi ikke harautoritet til at bekræfte informationerne fra Washington. Vi følgerudviklingen".

Mødet skal ifølge de amerikanske kilder ledes af den amerikanskeviceudenrigsminister, James Kelly. Det var efter hans besøg iPyongyang i oktober sidste år, at atomkrisen for alvor kulminerede.Det skete, da Kelly sagde, at det nordkoreanske styre havdeindrømmet, at det var i gang med et atomvåbenprogram.

13. april2003USA udtryker "interesse" for et nytudspil til forhandlinger om atomkrisen omkring Nordkorea, somlandet har fremlagt.3. april2003Nordkorea foretager endnu enmissiltest.28. marts2003Nordkorea trækker sig fra deregelmæssige forbindelsesmøder mellem officerer fra de to lande,som ellers har fundet sted siden Korea-krigensafslutning.19. marts2003Nordkorea prøveaffyrer etkrydsermissil, der er designet til at rammeflådefartøjer.4. marts2003Et Nordkoreansk MiG-jagerflyopdager et amerikansk RC-135 overvågningsfly og skygger det i 22minutter i internationalt luftrum.1. marts2003Ifølge en amerikanske embedsmandhar Nordkorea genstartet en omstridte atomreaktor iYongbyon.25. feb.2003USA's udenrigsminister siger, atUSA ikke har planer har om bruge militær magt mod Nordkorea pågrund af striden om landets atomprogram.24. feb.2003Det internationale atomagenturindberetter Nordkorea til FN'ssikkerhedsråd.10. jan.2003IAEA kræver, at Nordkorea tilladerFN's inspektører adgang til landet igen.31. dec.2002Nordkorea beslutter at udviseIAEA's to inspektører, samt "snart" at oparbejde en reaktor som kanproducere plutonium.11. dec.2002USA og dets allierede indstillerolieleverancer til Nordkorea.2000USA siger, at Nordkorea allerede i1994 havde produceret nok plutonium til "mindst enatombombe".1994Efter internationalt presunderskriver Nordkorea kontrolaftalen med IAEA. Året efter afviserlandet dog at modtage inspektører fraIAEA.1985Nordkorea opretter etatomenergi-center i Yongbyon nord for Pyongyang. I midten af1970erne tilføjes endnu en reaktor. USA's præsident, George W. Bush,siger, at han øjner fremskridt i forsøget på løse den fastlåstesituation om Nordkoreas atomvåbenprogram.12. april2003En FN-udsending advarer om, atstriden mellem USA og Nordkorea kan gå over i egentligkrig.1. april2003Nordkorea fordømmer Japansopsendelse af to spionsatellitter som "en fjendtlighandling".26. marts2003Japan advarer Nordkorea om, at ennordkoreansk test af et langtrækkende missil med retning modJapan.10. marts2003USA vil øjeblikkeligt sende 24langtrækkende bombefly til det vestlige Stillehav for at styrke sinmilitære tilstedeværelse.3. marts2003Titusinder af menneskerdemonstrerer i Sydkoreas hovedstad, Seoul, mod Nordkoreasatomprogrammer.26. feb.2003Trods et forsonende ordvalg advarerSydkoreas ny præsident i sin tiltrædelsestale Nordkorea om atopgive sine atomvåbenprogrammer og ikke provokere sinenaboer.25. feb.2003Nordkorea sender et jord til skibmissil ud i havet mellem Den Koreanske Halvø ogJapan.12. feb.2003Nordkorea meddeler, at landettrækker sig ud af den atomareikke-spredningsaftale.6. jan.2003FN's inspektører forladerNordkorea.27. dec2002En nordkoreansk ladningscudmissiler afsløres om bord på et skib. Dagen efter sigerNordkorea, at det vil reaktivere sit atomprogram på grund af sitakutte energiproblem.Nov.2002Nordkorea truer med at genstartesit atomprogam. Ni måneder senere siger IAEA, at Nordkorea"formodentlig har en eller toatombomber".1997Nordkorea accepterer at indstillesit formodede atomvåbenprogram. USA leverer til gengæld olie tilNordkorea.1992Nordkorea underskriver den atomareikke-spredningstraktat, men afviser at underskrive en kontrolaftalemed FN's Internationale Atomagentur(IAEA).1960Konflikter med Nordkorea

Facebook
Twitter