Trumps nye indrejseforbud: Hvem er inde og ude?

Borgere fra seks lande og flygtninge kan ikke længere komme til USA - men der er undtagelser.

Der var demonstration i New York, da indrejseforbuddet trådte i kraft.

Et midlertidigt indrejseforbud mod borgere fra seks lande med hovedsageligt muslimske befolkninger trådte i nat i kraft i USA.

Det sker, efter den amerikanske højesteret mandag foreløbigt fjernede den blokering, som flere domstole på lavere niveau har lagt på forbuddet, der skal forhindre terrorister i at slippe ind i USA.

Inden forbuddet blev en realitet, havde præsident Donald Trumps regering åbnet for, at nærtstående familiemedlemmer fra de seks berørte lande fortsat kan få visum til USA.

Indrømmelsen var en konsekvens af en højesterets beslutning om at indføje en vigtig undtagelse i indrejseforbuddet - nemlig at personer, som har et såkaldt "bona fide forhold" i USA, stadig kan rejse ind i landet.

Donald Trumps dekret indeholder også et forbud mod alle flygtninge i 120 dage - men også her er der undtagelser.

Herunder kan du se, hvem der er inde og ude, når man tager hensyn til alle undtagelserne.

De seks lande, som er omfattet af indrejseforbuddet:

De kan stadig komme ind

 • Personer med "nær familie" i USA. Regeringen har defineret nær familie som: Forældre, ægtefæller, børn, voksne sønner og døtre, svigersønner, svigerdøtre og søskende (inklusiv halvsøskende og stedsøskende).

 • Personer med green card til USA.

 • Personer, som allerede har fået godkendt et kortvarigt visum.

 • Personer fra de berørte lande, som også har statsborgerskab i et ikke-berørt land - så længe de rejser til USA fra det land, som ikke er omfattet af indrejseforbud.

 • Personer, som er blevet tilbudt ansættelse i et amerikansk firma.

 • Studerende, som er blevet optaget på et universitet i USA.

 • Flygtninge, der allerede har fået opholdstilladelse i USA.

 • Flygtninge, der har nær familie i USA.

De er ude

 • Alle personer fra de seks berørte lande, som ikke falder indenfor ovennævnte kategorier for "bona fide forhold".

 • Det gælder også personer, der har familie, der ikke opfattes som nær familie: Bedsteforældre, børnebørn, tanter, onkler, niecer, nevøer, fætre, kusiner, svogre, svigerinder og forlovede.

 • Alle flygtninge uden nær familie i USA.

 • Personer, der falder inden for én af undtagelserne - men hvor myndighederne vurderer, at for eksempel et ægteskab eller en ansættelse udelukkende handler om at få adgang til USA.