Tyskland: 63 pct. foretrækker D-mark fremfor euro

fnhdh

Næsten to tredjedele af alle tyskere ville foretrække af beholdederes tyske mark fremfor at indføre euro-sedler- og mønter omhalvandet år.

En meningsmåling fra Forsa-instituttet viser, at 63 pct. aftyskerne er imod den fælleseuropæiske valuta, euroen. De vilhellere fortsætte med D-marken som valuta. Kun 34 pct.er indstilletpå at opgive den til fordel for euroen.

I Østtyskland holder endda 70 pct. ved D-marken. Undersøgelsenviser store forskelle mellem befolkningsgrupperne, men genereltgælder det, at tilslutningen til euroen er størst blandt yngre,bedre uddannede og mere velstillede personer og blandt tilhængerneaf partierne De Grønne og De frie Demokrater.

Euroen er indført i Tyskland og 10 andre EU-lande somregningsenhed, og til nytår tilslutter Grækenland sig som det 12land den fælles mønt.

Tyskland indførte euroen uden folkeafstemning, fordi den tyskegrundlov ikke åbner mulighed for det. Ved indførelsen stemte allede tyske partier - undtagen kommunisterne - for euroen.

Mere fra dr.dk

Facebook
Twitter