USA erklærer international handelskrig

USA erklærer handelskrig mod resten af verden. Præsident Bush vil lægge op til 30 procent ekstratold på importeret stål, for at redde USA´s kriseramte stålindustri. EU advarer om, at beslutningen kan føre til en omfattende handelskrig. Også Japan og Kina raser.

Stålkrigen mellem USA og resten af verden bevæger sig nu ind ien ny fase. USA vil lægge en ekstratold på importeredestålprodukter for at beskytte landets egen kriseramte stålindustri.Og det får resten af verden til at protestere.

EU klager formelt til Verdenshandelsorganisationen (WTO),oplyser EU-diplomater, mens Japan Kina og Sydkorea raser, og truermed at følge trop.

Formålet er at opbygge et 'globaltindre marked', hvor virksomheder og forbrugere har sammehandelsregler og markedsmæssige muligheder, uanset hvor de kommerfra.

Ideen med organisationen er atnedbryde toldbarrierer og gøre international handel meregennemsigtig

Verdenshandelsorganisationen WTO blevgrundlagt i 1995 som afløser for det daværende GATT

- Det her er et alvorligt tilbageslag for hele detinternationale handelssamarbejde. USA´s beslutning erprotektionistisk, og vi vil beskytte vores eget marked med allenødvendige midler, erklærer EU´s handelskommissær, Pascal Lamy.

Verdensomspændene handelskrig

Der er ingen tvivl om, at USA har blæst den første omgang af englobal handelskrig i gang. Japan, Kina, Sydkorea, Australien og NewZealand truer alle med klager i WTO.

- Den amerikanske handling er ren protektionisme, siger denjapanske udenrigsminister, Yoriko Kawagushi.

Australiens industriminister Ian MacFarland sværger at bekæmpeamerikanerne "med næb og kløer".

Kinas officielle reaktion er en sønderlemmende kritik af USA´sbeslutning. Kina blev sidste år medlem afVerdenshandelsorganisationen og beskylder nu USA for at overtrædede internationale handelsregler til "stor fortrydelse" for alleandre.

Det kinesiske ministerium for udenrigshandel oplyser, at Kinaforbeholder sig retten til at appellere til WTO

WTO kan pålægge USA at ophæve told

Præsident George W. Bush meddelte sin plan tirsdag. Den går ud påat lægge en ekstratold på op til 30 procent på udenlandskestålprodukter, som konkurrerer med lignende amerikanske varer.

Hvis parterne ikke når en aftale og indgår forlig, kan EU bedeWTO afgøre, om de påtænkte toldsatser er lovlige eller ulovlige. DaUSA er fuldt medlem af WTO skal landet rette sig efter WTO´spåbud.

Når WTO kommer med en afgørelse i en tvist munder det ofte ud iat en regel bliver ændret eller afskaffet. Hvis et land nægter atrette sig efter afgørelsen kan parterne forhandle sig frem til enkompensation. WTO kan dog også give de "krænkede" lande lov til atindføre modforanstaltninger - eksempelvis retten til at pålæggetold og afgifter på varer fra det land, som krænkerWTO-reglerne.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk