USA stopper henrettelse af mindreårige

USAs Højesteret har med stemmerne 5-4 sat en stopper for henrettelse af mindreårige. Kendelsen betyder, at ingen kan idømmes dødsstraf og henrettes for forbrydelser, de har begået inden de fyldte 18 år.

USAs Højesteret har med stemmerne 5-4 erklæret henrettelse afmindreårige for at stride mod USAs forfatning. Kendelsen betyder,at ingen kan idømmes dødsstraf og henrettes for forbrydelser, dehar begået inden de fyldte 18 år.

Afgørelsen ophæver dødsdommene over 72 indsatte i amerikanskefængsler. 31 af USAs delstater har i forvejen forbud mod anvendelseaf dødsstraf på mindreårige. Højesteretskendelsen berører 19stater, blandt dem Texas, der er den stat i USA der oftesthenretter dømte.

Racistisk skævhed

I juni 2004 sad der 72 dødsdømte i amerikanske fængsler, der varunder 18 på gerningstidspunktet. To tredjedele af dem var farvedeunge.

Netop den dokumenterede racebestemte skævhed i anvendelsen afdødsstraffen spillede en central rolle i argumenterne forforbuddet.

For tre år siden afsagde retten en tilsvarende kendelse, dersatte en stopper for brugen af dødsstraf mod mentaltretarderede.

I 1989 kom USAs Højesteret til den modsatte konklusion ispørgsmålet om dødsstraf til unge, der var 16 eller 17 år pågerningstidspunktet. Året forinden, i 1988, var retten nået fremtil at man ikke kunne henrette en 15-årig.

22 unge, der var mindreårige på gerningstidspunktet, er blevethenrettet i USA siden dødstraffen blev genoptaget i 1976.

Balancegang i retten

Afgørelsen nu er dog snæver, og understreger betydningen afudnævnelserne til pladserne i Højesteret.

Rettens præsident, William Rehnquist, ventes at træde tilbagetil sommer, da han stærkt helbredssvækket. Rettens ialt ni dommereudpeges af præsidenten, men skal dog godkendes i Senatet.

Rehnquist hører til rettens konservative fløj, og hans afgangvil ikke ændre balancen. Men to andre dommere kan meget vel forladederes sæder inden for en overskuelig tid.

Rettens ældste dommer, John Paul Stevens, der bliver 85 i april,hører til den liberale fløj. Hans afgang eller død kan tippebalancen i retten.

Det vil i nogen grad også gælde, hvis Sandra Day O´Conner, derbliver 75 i denne måned, gør alvor af sine overvejelser om at trædetilbage. O´Conner anses for at være en moderat konservativ, der ertydeligt politisk uafhængig.

De fem dommer, der skabte flertallet er Anthony Kennedy, JohnPaul Stevens, David H. Souter, Ruth Bader Ginsburg og StephenBreyer.

Mindretallet udgøres af Rehnquist, Clarence Thomas, AntoninScalia og Sandra Day O´Conner.

Facebook
Twitter