USA tillader pesticider og GMO i beskyttede områder

Landmænd får lov til at sprøjte med gift, der forbindes med faldende bestand af bier.

En EU-rapport forudså for nylig en fremtid med markant færre honningbier. (Foto: Jens nøRgaard Larsen © Scanpix)

Den amerikanske regering har endnu engang ophævet miljøtiltag, som blev indført under den forhenværende præsident Barack Obama.

Obama-regeringen forbød i 2014 landmænd at bruge en gruppe af pesticider, der kaldes neonikotinoider, i naturbeskyttelsesområder. I de samme områder blev det forbudt at dyrke genmodificerede organismer - GMO. Begge dele er nu rullet tilbage af naturstyrelsen US Fish and Wildlife Service.

Forskere ser en sammenhæng mellem neonikotinoider og den faldende bestand af honningbier i verden.

På den baggrund har for eksempel EU - på trods af modstand fra Danmark - strammet reglerne for brugen af pesticiderne.

Begrænset landbrug er tilladt i nogle af USA's naturbeskyttelsesområder.

US Fish and Wildlife Service oplyser i et notat, at man i stedet for et totalforbud mod neonikotinoider og GMO nu vil bedømme ansøgninger fra sag til sag, skriver The Guardian.

Styrelsen siger, at både pesticiderne og GMO kan være nødvendigt for at sikre føde til trækfugle - inklusiv ænder og gæs, som er populære blandt jægere i de beskyttede naturområder.

Miljøforkæmpere, som i sin tid gik rettens vej for at få indført forbuddet mod neonikotinoider og GMO, protesterer højlydt over regeringens nye tiltag.

- Industrielt landbrug hører ikke hjemme i beskyttede områder, som er dedikeret til bevarelse af dyreliv, siger Jenny Keating fra organisationen Defenders of Wildlife.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk