USA vil have menneskehandel stoppet

15 lande, blandt dem Tyrkiet og Grækenland, er på USA’s liste over lande, der ikke gør nok for at forhindre handel med mennesker. Danmark er på listen over lande, som gør det vi skal i følge internationale aftaler, men USA opfordrer til at ofre for menneskehandel i Danmark ikke straks udvises.

USA udpeger 15 lande, blandt dem deres egne allierede Tyrkiet ogGrækenland, som de ikke mener gør nok for at stoppe handel medmennesker på tværs af landegrænser.

De 15 lande har fire måneder til at øge indsatsen ellers kansanktioner komme på tale.

Det amerikanske udenrigsministerium anslår, at der påverdensplan hvert år bliver handlet med mellem 800.000 og 900.000mennesker. Mennesker som bliver solgt til sex eller til arbejdeunder slavelignende forhold.

Grækenland og Tyrkiet gør ikke nok

USA er kritisk overfor Grækenlands behandling af børn fra Albanien,som sælges til tvangsarbejde, tiggeri eller til at stjæle iGrækenland.

Kritikken af Tyrkiet handler om manglende indsat mod handel medpiger og kvinder fra de tidligere sovjet-republikker.

USA’s udenrigsminister, Colin Powell, siger til CNN:

I vores verden, i det 21. århundrede, hvor frihed og demokratispreder sig til hvert eneste kontinent, er det rystende og moralskuacceptabelt at tusinder af mænd, kvinder og børn bliver udnyttet,mishandlet og slavebundne af krejlere i menneskelig elendighed.

Danmark udviser for hurtigt

Det amerikanske udenrigsministeriums rapport skriver at Danmark,både er mål for og gennemrejseland for kvinder og børn fra detidligere sovjetrepublikker, fra Østeuropa, fra de baltiske landeog fra Thailand. Mennesker som bliver solgt til tvungenprostitution.

Rapporten understreger, at Danmark lovgivningen lever op til deinternationale aftaler om, hvordan menneskehandel skal forhindres,men den opfordrer direkte til, at Danmark skal undgå øjeblikkeligdeportation af ofre for menneskehandel, blandt dem mindreårige.

I Danmark har der indtil nu været rejst to sager om handel medog indsmugling af kvinder til prostitution, de er begge endt medfrifindelse.

Facebook
Twitter