GRAFIK Hvis Danmark var USA, var vi…

… Tykkere, rigere og drak mindre alkohol. I gennemsnit. Klik selv rundt grafikken og se flere fakta om det amerikanske samfund set i forhold til vores egen andedam.

Hvis Danmark var USA, hvordan ville vores lille land så egentlig se ud? Det eksperiment har DR’s Undersøgende Databaseredaktion gennemført ved at sammenligne en lang række data fra USA med data fra Danmark.

At der er stor forskel på USA og Danmark kan næppe komme bag på nogen. Men præcis hvor vi adskiller os mest fra hinanden – og hvor de to lande faktisk ligner hinanden – er måske mere overraskende.

Eksempelvis ville 35.000 flere danskere sidde i fængsel, hvis man tager antallet af indsatte i USA, og skalerer det ned til Danmarks 5,6 millioner indbyggere.

Flere penge til sundhedsvæsen

Danskerne ville i gennemsnit leve 18 måneder kortere, hvis vores gennemsnitslevetid var som amerikanerne - og det til trods for, USA bruger 20.000 kroner mere per indbygger om året på sundhedsudgifter.

Et beløb der dog indbefatter, at man lægger både udgifter hos private og de offentlige udgifter sammen. Regner man kun på de offentlige udgifter, bruger de amerikanske myndigheder 6.000 kroner mindre per indbygger hvert år, end vi gør herhjemme.

Vi ligner også hinanden

Der er dog også steder, hvor de to lande minder om hinanden. Eksempelvis er andelen af borgere, der er registreret som arbejdsløse stort set ens i USA og Danmark. Cirka 5,5 procent af borgerne er arbejdsløse i begge lande.

I grafikken over artiklen kan du sammenligne USA og Danmark på 55 forskellige parametre opdelt i syv forskellige kategorier. Klikker du på det lille ”i”, kan du se, hvordan vi er nået frem til konklusionen, og hvilke kilder der er brugt.

Facebook
Twitter