Der er også valg til Kongressens to kamre: Repræsentanternes Hus og Senatet. Kongressen er USA’s lovgivende forsamling, og alt lovgivning skal stemmes igennem de to kamre.
I Senatet sidder 100 senatorer (to fra hver stat). Medlemmerne er valgt for seks år, og deres perioder er forskudt, så en tredjedel er på valg hvert andet år. I år skal der vælges 34 nye. Siden valget i 2014 har Republikanerne haft et flertal på 54 senatorer.
I Repræsentanternes Hus er der 435 pladser. Alle medlemmer er på valg hvert andet år. Antallet af en stats repræsentanter afhænger af indbyggertallet i den enkelte stat. I dag har republikanerne et flertal på 247 pladser.

Mest delte