USA-kender: Derfor er amerikanerne så anderledes

De betaler mindre i skat, er tykkere end os og tjener i gennemsnit flere penge. USA og Danmark er på mange måder meget forskellige, og det skyldes særligt amerikanernes trang til frihed, mener ekspert.

Tidligere i dag udgav DR’s Undersøgende Databaseredaktion grafikken ”Hvis Danmark var USA…” der sammenligner en række samfundsforhold mellem Danmark og USA.

Konklusionen er, at der på mange områder er stor forskel på de to lande, men at der dog også er enkelte punkter, hvor vi er ens.

Eksempelvis ville den gennemsnitlige husstands disponible indkomst være omkring 100.000 kroner større årligt, mens private menneskers gennemsnitlige udgifter til uddannelse til gengæld ville tidobles.

Næsten 10.000 færre ville have fået asyl i 2015, og vi ville bruge cirka tre gange så mange penge på forsvaret, viser sammenligningen.

Stammefolk versus immigranter

Ifølge Torsten Jansen, der gennem sine tidligere arbejdspladser har opnået et indgående kendskab til USA, skal en stor del af årsagen til vores forskelligheder findes i de to landes historie.

- Danskerne er jo sådan et stammesamfund, der altid har holdt sammen, mens næsten alle i USA har et andet ophav. Det betyder, at første generation næsten altid har haft det hårdt og arbejdet sig op fra bunden, og det mener amerikanerne er muligt på grund af frihed, siger Torsten Jansen og fortsætter:

- Det forklarer også den amerikanske exceptionalisme, altså det her med at de beskriver USA som Guds eget land og som det bedste land i verden.

Ifølge FN er 3,7 procent af befolkningen i USA mexicanere. Hvis man omregner det til 3,7 procent af befolkningen i Danmark, svarer det til lidt over 210.000 mennesker eller hele befolkningen i Aalborg Kommune.

Flygtede fra undertrykkelse

Torsten Jansen, arbejder i dag som partner i PR-bureauet Lead Agency, men har tidligere arbejdet i USA først som journalist for DR og senere på den danske ambassade i Washington.

Han mener, at mange af forskellene mellem Danmark og USA bunder i amerikanernes fokus på individets frihed fra blandt andet staten:

- Man skal huske, at de første europæiske emigranter rejste til USA, fordi de var undertrykte af aristokratiet, kirken eller andre magthavere. Deri ligger en stor del af forklaringen på den frihedstrang, som ofte fører til de store forskelle på USA og Europa herunder USA, siger Torsten Jansen.

Stor mobilitet giver imødekommende amerikanere

Ifølge Torsten Jansen er der to grundlæggende områder, hvor USA virkelig adskiller sig fra Danmark. Det ene er i forhold til befolkningens mentalitet i forhold til fremmede.

- Amerikanerne er enormt imødekommende, særligt hvis man rejser uden for de store byer. Fordi det er et land af immigranter er mobiliteten stor, og man ser folk rejse langt efter et job. Det giver behov for at få nye venner, og det er de rigtig gode til, siger han.

Mindre fokus på lighed

Kigger man på samfundsforholdene i de to lande, så er der også her én meget stor forskel.

For mens man herhjemme og i de nordiske lande generelt er meget optaget af lighed og lige muligheder for alle fra samfundets side, så har amerikanerne fokus et andet sted.

- De er ikke på samme måde optaget af lighed, og det kommer ofte bag på mig, at de fattige og dårligt stillede meget sjældent giver samfundet skylden for den situation, de er i. De er meget fokuseret på, at de skal yde noget for fællesskabet og ikke omvendt, siger den tidligere USA-korrespondent.

Den mindre fokus på lighed kan blandt andet ses, hvis man sammenligner private udgifter til sundhed og uddannelse i de to lande. På begge områder er de private udgifter til områderne nemlig langt større i USA end i Danmark. Amerikanerne har dog som skrevet i starten også i gennemsnit en langt større disponibel indkomst at betale med.

Du kan se grafikken ”Hvis Danmark var USA…” over artiklen, eller i linket herunder.

Facebook
Twitter