Stemmefordeling i procent fordelt på partier:
Stemmefordeling på de enkelte partier i koalitioner/blokke i den svenske rigsdag:
Stemmefordeling i procent og fordeling af pladser i den svenske rigsdag:
Fordeling af pladser i den svenske rigsdag: