Hvis vi danskere skulle leve som tyskere...

...ville vi have mindre ligestilling, færre arbejdsløse og en anelse mindre sex.

Når det kommer til kønsroller, grøn energi og indvandrerpolitik - så er forskellene mellem Danmark og Tyskland til at tage og føle på. Selvom Tyskland er vores største handelspartner og nære nabo, så ville den danske tilværelse se meget anerledes ud, hvis vi skulle leve som tyskerne.

DR Nyheder har sammenlignet en række data fra Tyskland med data fra Danmark.

Kvinden går derhjemme

Kønsrollerne er mere traditionelle i Tyskland end de er her i Danmark, i hvert fald hvis man skal tro statistikken. Kvinden klarer hjemmefronten, mens manden koncentrerer sig om at tjene penge.

Det understreges af det tyske udtryk: Eine Frau hält ihrem Mann den Rücken frei - som er den tyske udgave af 'bag enhver mand står en kvinde'.

I Tyskland bidrager kvinderne med 22 procent af familieindkomsten, mens de her i Danmark står for 42 procent af det, familien tjener tilsammen. Samtidig er fire ud af ti tyske mødre gået på deltid, mens det i Danmark kun er én ud af ti, der går ned i tid.

Indkomstforskellen på mænd og kvinder har fået Tyskland til i 2013 at indføre 'betreungsgeld' - også kaldet komfurpenge eller hausfrauløn. Det er 1100 kr om måneden, kvinderne får for at passe børnene selv.

Danskerne er nogle af de europæere, der har allermindst sex, men tyskerne er nogle af dem, der dyrker endnu mindre.

Mens danskerne i gennemsnit har sex 98 gange om året, så har tyskerne det 89 gange, ifølge et studie fra University of Indiana.

Færre asylansøgere kommer til Danmark

Det kommer nok ikke bag på mange, at tyskerne har mange flere asylansøgere og indvandrere, end vi har her i Danmark. Faktisk udgør indvandrere og deres efterkommere nu 22 procent af den samlede tyske befolkning.

I Danmark er det tal 13 procent. Andelen består i begge lande af et stort antal tyrkere, polakker og rumænere. Og seneste år er der også kommet et stort antal syrere til særligt Tyskland på flugt fra borgerkrigen i deres hjemland.

I 2016 kom det største antal asylansøgere til Tyskland siden 1953 - nemlig hele 745.545. Det nærmer sig en fordobling i forhold til 2015, ifølge de tyske myndigheder for flygtninge og migranter.

Til sammenligning modtog vi her i Danmark væsentligt færre end de foregående år - nemlig 6266 asylansøgere. Nedgangen kom efter to år med over dobbelt så mange asylansøgere.

Syriske asylansøgere ankommer til en flygtningelejr i Friedland, Tyskland i april 2016. foto: Kai Pfaffenbach (Foto: Kai Pfaffenbach © Scanpix)

Danskere er rigere

Vi danskere er nogle af de europæere, der har de højeste lønninger. Faktisk tjener vi i gennemsnit over 70.000 kr om året mere end den gennemsnitlige tysker, ifølge OECDs opgørelse fra 2014.

Det er tilfældet samtidig med, at arbejdsløsheden faktisk er væsentligt lavere hos vores tyske nabo. 3,9 procent er ledige i Tyskland, mens det er 6,3 procent i Danmark. For unge er tendensen den samme: mens vi har 12 procent ungdomsarbejdsløshed, så har tyskerne kun 7 procent.

Blandt de tyske arbejdsløse er mange flere dog fanget i langtidsledighed i forhold til herhjemme. I Tyskland er 40 procent af de arbejdsløse langtidsledige, mens det kun gælder 20-25 procent af de danske arbejdsløse.

Tyskland fyrer op for kul og olie

Selvom Tyskland har satset meget på vedvarende energi, så er Danmark stadig langt foran, når det kommer til den grønne omstilling. 15 procent af det samlede tyske energiforbrug dækkes af vedvarende energi. I Danmark er det 31 procent, ifølge eurostat.

Tyskland vil senest i 2022 have lukket alle atomkraftværker. Der er lige nu otte aktive værker. I takt med at de lukker, bygges der nye vindmølleparker og solcelleanlæg. Men en del af den manglende kapacitet bliver også dækket af de ældre kulkraftværker, hvilket har sendt udledningen af CO2 i vejret.