Korrespondent: Tyske partier undgår at tale om flygtninge i valgkampen

Politikere frygter tilsyneladende, at debat om indvandring vil give medvind til højreparti.

Michael Reiter ser tilbage på flygtningekrisen i videoen.

"Wir schaffen das" - "Vi klarer det".

Den tyske kansler, Angela Merkel, sagde de nu berømte ord for præcis to år siden, inden hun åbnede den tyske grænse for flygtninge og migranter under den europæiske flygtningekrise i 2015.

Efterfølgende strømmede over en million flygtninge og migranter ind i Tyskland - og en del politiske analytikere har undervejs forudsagt, at de åbne arme kunne blive en kæp i hjulet på Merkels forsøg på at tage fire år mere som kansler.

Men det er der intet, som tyder på her godt tre uger før forbundsdagsvalget i Tyskland. Merkel styrer mod endnu en sikker sejr.

Fraværende

DR Nyheders Tyskland-korrespondent, Michael Reiter, fortæller, at emner relateret til flygtningekrisen - for eksempel indvandring og integration - er underligt fraværende i valgkampen.

- De store partier har ganske vist emnerne med i deres valgprogrammer, men i deres kampagner og på deres vælgermøder er de i lang tid gået i en elegant bue udenom dem. Det eneste parti, der fører valgkamp på flygtningespørgsmålet, er det indvandringskritiske højreparti Alternative für Deutschland.

En række kommentatorer kritiserer, at emnet bliver fejet ind under gulvtæppet.

Og netop Alternative für Deutschland (AfD) kan være en del af forklaringen på, at indvandring ikke rigtig bliver diskuteret.

- En række kommentatorer kritiserer, at emnet bliver fejet ind under gulvtæppet. En nærliggende årsag kan være, at de etablerede partier ikke vil bevæge sig ind i en type valgkamp, hvor AfD er på hjemmebane – hvor højrepartiet kan få vind i sejlene, hvis den indvandringsdebat, der lige nu ligger underdrejet, blusser op igen.

Vigtigt for vælgerne

- Men måske er emnet i virkeligheden fraværende, fordi politikere og vælgere har lagt flygtningekrisen bag sig, siger Michael Reiter. I en ny undersøgelse er tyskerne blevet spurgt til alle de ting, man kan frygte her i verden - klimaforandringer, terror, fattigdom. Og det viser sig, at indvandring i dag er en af de ting, som tyskerne er allermindst bange for.

- Det er en frygt, som er aftaget i det seneste år, og det kan være en indikation af, at tyskerne har lært at leve med det store rykind af flygtninge og migranter, vurderer Michael Reiter.

Læs om undersøgelsen her.

En meningsmåling fra instituttet Infratest dimap viser imidlertid, at flygtninge/indvandring/asylpolitik fortsat er det klart vigtigste emne i Tyskland, når man spørger vælgerne.

Og Tyskland oplever da også stadig enorme udfordringer i dønningerne på flygtningekrisen, siger Michael Reiter:

- Det ser man for eksempel, når det handler om at få flygtninge ind på arbejdsmarkedet, at finde boliger til dem, at lære dem tysk – og i forhold til kriminalitet blandt asylansøgere og udvisningen af afviste ansøgere. Set i det perspektiv har tyskerne ikke klaret flygtningekrisen endnu.

AfD lurer

Angela Merkels popularitet raslede ned, i månederne efter at hun åbnede grænsen. Men nu tyder det på, at mange vælgere har tilgivet hendes håndtering af flygtningekrisen.

- Middelklassetyskerne vender tilbage til Merkel. Det skyldes formentlig også løbende stramninger på udlændingeområdet. Og så er der andre faktorer, der spiller ind - for eksempel giver Merkels håndtering af den internationale politik hende goodwill, siger Michael Reiter:

- Og så ses hun bare som en garant for stabilitet og sikkerhed i en kaotisk verden.

Jeg tror, at AfD kan få et bedre valg, end målingerne giver udtryk for.

Korrespondenten peger dog på, at der blandt de tyske vælgere findes et forholdsvist stort mindretal, som mener, at flygtningespørgsmålet ikke får opmærksomhed nok.

Derfor kan et parti som AfD - på trods af interne magtkampe - sagtens få et godt valg til Forbundsdagen 24. september.

- AfD står lige nu til at blive tredjestærkeste parti. Og jeg har en fornemmelse af, at netop fordi mange tyskere synes, udlændingepolitikken er vigtig, og netop fordi de store partier fejer emnet ind under gulvtæppet – så kan det få en del mennesker til at sætte kryds ved AfD i protest. Jeg tror, de kan få et bedre valg, end målingerne giver udtryk for.

AfD har i øjeblikket ingen medlemmer af Forbundsdagen. I de seneste meningsmålinger ligger de til at få omkring ni procent af stemmerne. Den tyske spærregrænse er på fem procent.