Verdensbanken tegner dystert billede af verdensøkonomien

Udviklingslandenes mulighed for at få sat mere fart på deres økonomier vil blive kraftigt forøget, hvis de handelshindringer, der er emnet for topmødet i Verdenshandelsorganisationen (WTO) i Qatar i næste måned, fjernes.

Udviklingslandenes mulighed for at få sat mere fart på deresøkonomier vil blive kraftigt forøget, hvis de handelshindringer,der er emnet for topmødet i Verdenshandelsorganisationen (WTO) iQatar i næste måned, fjernes.

Det fremgår af en ny rapport fra Verdensbanken, der bl.a.noterer sig, at udviklingslandene lider under eftervirkningerne afterrorangrebene i USA den 11. september.

Rapporten tegner i øvrigt et dystert billede af verdensøkonomienher ved udgangen af 2001.

Den globale økonomi "står på kanten af et meget alvorligttilbageslag", hedder det i rapporten, der henviser til, at verdenstre største økonomier - USA, Japan og Europa - for første gang i toårtier har tabt pusten samtidigt.

I sin rapport om udsigten for den globale økonomi i 2002konstaterer Verdensbanken samtidig, at terrorangrebene i USA den11. september har frigjort nye og uforudsigelige kræfter, der harøget risikoen for global økonomisk tilbagegang "betydeligt".

Udviklingslandene har allerede oplevet et markant fald i deresøkonomiske vækst. Væksten ventes at falde til 2,9 pct. i 2001,hvilket kun er halvdelen af den økonomiske vækst på 5,5 pct.,landene oplevede i 2000. Værst ramt er Latinamerika, Østasien ogAfrika syd for Sahara.

Men Verdensbanken skønner, at udviklingslandene kan arbejde sigop på en vækst på 3,7 pct. i 2002, hvis det lykkes forindustrilandene at vende udviklingen i positiv retning i løbet afdet første halvår af 2002.

Men skal udviklingslandenes økonomier for alvor på fremmarch, såer det de globale handelsstrukturer, man skal tage fat på.

- Hvis handelshindringerne reduceres, så vil man både kunnenedbringe fattigdommen i verden og accelerere den økonomiske vækstpå mellemlang sigt, konkluderer Verdensbanken i sin rapport.

Verdensbanken vurderer, at udviklingslandene ved at få adgangtil øget handel meget vel kan øge den årlige økonomiske vækst med0,5 pct. på lang sigt og i 2015 resultere i, at 300 millionermennesker bliver løftet ud af fattigdommen i tillæg til de 600millioner mennesker, der undslipper fattigdommen gennem normaløkonomisk vækst.

Verdensbanken skønner, at udviklingslandene vil vinde henved 1,5billioner dollar (12,45 billioner kr.) i de første 10 år efter, athandelsliberaliseringerne er gennemført, mens industrilandene vilvinde henved 1,3 billioner dollar (10,79 billioner kr.).

- Men for at det kan ske, må industrilandene være villige til atlægge såvel landbrug som tekstilindustri på forhandlingsbordet, fordet er de produkter, som verdens fattige producerer, siger en afVerdensbankens direktører Uri Dadush.

Rapporten konstaterer overordnet set, at handel i dag har størrebetydning for verdensøkonomien "end nogensinde tidligere". Menrapporten hæfter sig samtidig ved, at verdensøkonomien risikerer atlide under et fald i verdenshandlen, hvis industrilandene ikkereagerer på de lavere renter, eller hvis handlen forstyrres afuforudsigelige begivenheder som terrorhandlinger.

- Terrorangrebene har sat en stor klods om benet på den globaleøkonomis i forvejen spruttende motor. Det, der gør situationenusædvanlig risikabel, er, at det er første gang siden 1982, at bådeUSA, Japan og Europa er i tilbagegang samtidig, siger RichardNewfarmer, der er en af rapportens forfattere.

Det betyder, at væksten i den globale handel i 2001 har oplevetdet værste tilbageslag i moderne tid og er faldet fra 13 pct. i2000 til måske kun en pct. i 2001.

- Udviklingslandene står ansigt til ansigt med et fald på 10pct. i væksten for efterspørgsel på deres produkter, hvilketalvorligt vil underminere deres økonomiske vækst i 2001, sigerNewfarmer.

Rapporten anbefaler en firepunkts plan for "at genskabe denglobale handelsstruktur for at fremme udvikling": 1. Der skalsættes en ny handelsrunde i gang i Qatar, som vil reducere deglobale handelshindringer, særlig for de fattige lande og deresprodukter. 2. Det globale samarbejde skal fremmes for at udvidehandlen også uden for WTO's regi. 3. Højindkomstlandene skalgennemføre nye politikker for udviklingsbistand, som samtidig skalfremme og udvide handlen. 4. Der skal etableres nye handelsreformeri udviklingslandene, der skal fremme handlen mellem landene isyd.

Facebook
Twitter

Mere fra dr.dk