Vestas-boss: Klimaaftale vil styrke vores forretning

En global klimaaftale vil skabe mere sikkerhed om vedvarende energi, siger Anders Runevad.

Vestas administrerende direktør, Anders Runevad, håber på en klimaaftale i Paris. (Foto: henning Bagger © Scanpix)

På kort sigt vil det ikke få den helt store betydning for Vestas, hvis verdens lande bliver enige om en klimaaftale inden ugen er omme.

Men på længere sigt vil en sådan aftale uden tvivl smitte positivt af på vindmølleproducentens ordrebøger.

Det siger administrerende direktør Anders Runevad, der er taget til klimatopmødet i Paris.

- Det er vigtigt, at vi får sikkerhed for de langsigtede rammer. Hvis man skal lave investeringer, der rækker 20-25 år ud i fremtiden, så hjælper det, hvis man som investor ved, at man har den politiske vilje med, siger Vestas-chefen.

Han oplever, at der er en stor interesse for at investere i grøn energi såsom Vestas.

- Der er et positivt momentum inden for den vedvarende energi. Og klimaudfordringerne er så stor en opgave, at det er vigtigt, at lande og private virksomheder arbejder sammen. Hvis vi får en aftale, kan vi få mere kapital og flere investeringer i vores sektor, siger Anders Runevad.

En anden, der er taget til Paris, er Neel Strøbæk, som er områdechef for vand og miljø i konsulentvirksomheden Rambøll.

Hun håber også, at forhandlingerne i Paris munder ud i en global, politisk klimaaftale.

- Der er helt klart kommet mere fokus på at investere grønt i de seneste år. Men vi har brug for en samlet ramme for det arbejde, vi skal lave i fremtiden, og det kan vi få med en aftale, siger hun.

Facebook
Twitter