VIDEO Mange majsmarker er resultat af klimaforandringer

I takt med at temperaturen stiger, må både landbrug og skovbrug tilpasse sig de nye tilstande.

Naturen tager helt naturligt de nye klimaforhold til sig.

Men alle vores marker og vores opdyrkede land bliver nødt til at rette ind med nye afgrøder og træarter.

Det tydeligst eksempel er de mange majsmarker, der i disse år dækker større arealer, end det tidligere er set.

Klik på videoen foroven og se, hvordan naturen vil tilpasse sig det nye klima.

Facebook
Twitter