Xi Jinpings 'gamle ven' under virtuelt topmøde: Hård konkurrence må ikke ende i konflikt

Det er første gang, Kinas og USA's præsidenter mødes ansigt til ansigt, siden Joe Biden kom til i januar.

I et næsten fire timer langt møde diskuterede Joe Biden og den kinesiske præsident Xi Jinping forholdet mellem USA og Kina. (Foto: JONATHAN ERNST)

På gaden i Beijing er der håb at spore om et bedre forhold mellem USA og Kina, efter de to landes præsidenter i nat holdt et næsten fire timer langt møde. Virtuelt, naturligvis.

- Handelskrigen har svækket begge parter. Fordi Kina er blevet stærkere, vil USA forsøge at begrænse os. Men jeg håber alligevel, at det bilaterale forhold forbedres, siger den 62-årige Li Wei.

Og forhåbningen om, at Joe Biden og Xi Jinping kan samarbejde om at stabilisere forholdet mellem verdens to største økonomier, går igen hos den 32-årige Gao Biyan.

- Der skal lægges flere kræfter i forholdet til Taiwan. Hvordan det skal løses, er en væsentlig del af forholdet mellem Kina og USA. Men mødet er bestemt positivt. Det er bedre at have kommunikationen end slet ingen. Hvor effektivt et virtuelt møde kan være, må vi vente og se.

Timelangt møde

Det er første gang, de to præsidenter mødes ansigt til ansigt, siden Joe Biden trådte til i januar i år.

Det var dog ikke forventningen, at mødet ville føre til konkrete løsninger på nogle af de udfordringer, der gennem længere tid har givet anledning til øget spænding mellem landene, som eksempelvis Taiwans status eller økonomiske sanktioner.

Her kan du se, hvad Joe Biden blandt andet sagde på det over tre timer lange møde:

Den amerikanske præsident slog dog fast, at begge lande bærer et ansvar for, at forholdet og rivaliseringen mellem dem aldrig må eskalere og udvikle sig i en skæv retning.

- Vores ansvar som ledere af Kina og USA er at sikre, at konkurrencen mellem vores lande aldrig styrer i retningen af en konflikt, uanset om det er tilsigtet eller ikke tilsigtet, lød det fra Joe Biden.

Begge præsidenter lod til at være indforstået med præmissen om, at at mødet i høj grad skulle nedtrappe spændingerne mellem landene, og Xi Jinping indledte da også i mere forsonende tone.

- Jeg er glad for at se min gamle ven, lød det fra den kinesiske præsident, hvis forhold til Biden går 10 år tilbage, til dengang de begge tjente som vicepræsidenter.

Mødet falder på et tidspunkt, hvor spændingerne mellem Kina og USA er taget til. Biden har udtrykt bekymring over Kinas håndtering af sin muslimske befolkning, uighurerne, og ikke mindst Kinas kontroversielle sikkerhedslov, der bliver anset som en knægtelse af Hongkongs frihedsrettigheder og har medført amerikanske sanktioner mod navngivne personer i Kina og Hongkong.

Udfordringen Taiwan

Og som den 32-årige Gao Biyan fra Beijing indikerede, gav særligt spørgsmålet om forholdet til Taiwan anledning til mindre forsonende retorik imellem parterne.

Så sent som i sidste uge var en delegation af medlemmer af den amerikanske kongres på besøg i Taiwan - et besøg, som det kinesiske udenrigsministerium fordømte og kaldte "en respektløs indblanding i Kinas interne anliggender".

Og for bare få dage siden udtrykte den amerikanske udenrigsminister, Antony Blinken, i en samtale med sin kinesiske kollega bekymring over Kinas både økonomiske og militære pres på Taiwan.

Xi Jinping gjorde det dog klart på mødet, at ethvert skridt fra Taiwans side mod uafhængighed vil i Beijings øjne være at overtræde en klar grænse. Ifølge kinesiske statsmedier blev det fulgt op af en advarsel om, at amerikansk støtte til Taiwan i det henseende vil være at "lege med ilden".

Biden understregede dog, at USA stadig tilslutter sig et-Kina-politikken og har som mål at sikre indsatsen for fred og stabilitet i Taiwanstrædet.

Med til mødet i Det Hvide Hus var blandt andre udenrigsminister Antony Blinken og finansminister Janet Yellen (th.) (Foto: JONATHAN ERNST)

Fælles fodslag om klima

Trods uenigheder har de to lande dog for nylig bevist, at de kan finde fælles fodslag.

Under FN’s netop overståede klimatopmøde i Glasgow meddelte USA og Kina i en fælles erklæring blandt andet planer om at reducere udledningen af metangasser, beskyttelse af skove og udfasning af kul. Alt sammen med målet om at holde liv i ambitionen fra Parisaftalen i 2015 om at holde den globale opvarmning på højst 1,5 grader.

Parterne lovede samtidig at fremlægge fremlægge klimamål for 2035 senest i 2025.

Klimaplanerne blev på nattens møde fremhævet af Xi Jinping som noget, der kan blive et nyt højdepunktet for samarbejdet mellem Kina og USA.

Xi understregede, at begge lande deler et fælles internationalt ansvar om at samarbejde og efterlyste øget kommunikation og samarbejde mellem parterne.

FacebookTwitter