Vejret 2005 i Danmark

Vejret i Danmark bød på flere rekorder og også en orkan til at begynde med.

I Løgstør stod vandet op over kajen under orkanen den 8. januar 2005 (Foto: DR © DR)

Januarstorm

Året 2005 begyndte vejrmæssigt med brask og bram, da en orkan ramte landet den 8. januar. I alle alndsdele blev der målt vindstød af orkanstyrke, mens det alene var langs Vestkysten og i Vendsyssel at middelvinden nåede over 32 m/s, som er orkangrænsen. Uvejret var ikke så slemt som den 3. december 1999, men til gengæld var det denne gang hele landet, som blev ramt.

Værst gik det ud over flere byer ved Limfjorden, hvor især Løgstør blev oversvømmet. Her måltes en rekordhøj vandstand på 2,26m over normal vandstand. At det gik så galt skyldtes af i dagene op til selve orkanen havde vestenvinden stuvet vand ind i Limfjorden, så vandet stod allerede højt da orkanen ramte.

Forsikringsskaderne blev ikke så store som i 1999, men alligevel betragtelige, eftersom hele landet blev ramt.

Lavtrykket den 8. januar trak meget varme op mod Nordeuropa, så den 10. januar fik Danmark ny varmerekord for januar med 12,4° i Sønderborg.

Januar bød også på et spektakulært nordlys, da en kraftigt soludbrud den 20. januar, gav flotte nordlyspanoramaer over Danmark et døgn senere.

Kulde og sne i februar

Vejret havde været mildt indtil begyndelsen af februar, men så kom vinteren og kulden. Den 12. og den 25. februar ramte to snestorme landet og gav problemer for samfærdslen. På trods af vinterens komme i februar blev vinteren som helhed varmere, vådere og mere solrig end normalt.

Den kolde afslutning på vinteren fortsatte i marts, hvor endnu en snestorm ramte landet den 2. marts. Kulden fortsatte og den 4. marts nåede termometeret ned på 20 frostgrader i Tune ved Roskilde - det koldeste i 18 år. Marts blev en ret kold måned, men i april kom varmen og det tørre vejr. Men i maj vendte kulden tilbage. I Kristi Himmelfarts ferien 5. - 8. maj var vejret præget af køligt bygevejr og senere blev det endnu koldere med nattefrost. Den laveste temperatur blev 1,6 frostgrader i Billund natten til den 19. maj. Sidst på måneden tog varmen revance med 30,7° i Sønderborg.

Flot Sankt Hans

Juni begyndte kølig og ustadig, men omkring Sankt Hans blev vejret stabilt, så vi kunne opleve en midsommeraften i tørt og behageligt vejr. Det tørre evjr fortsatte hen over Roskilde festivalen, som for en gangs skyld fik tørt og varmt vejr uden en eneste dråbe regn.

Vejret skiftede den 15. juli, hvor en koldfront med hagl og torden skubbede den varme luft vær og gav plads for køligt ustadigt vejr resten af juli måned og hen til midten af august, hvor vejret igen skiftede karakter og blev varmt og solrigt. På den måde blev sommeren 2005 kendetegnet ved at alle måneder blev delt i to med hver deres vejr.

Lunt efterår

Det mest spektakulære i september var den gamle tropiske orkan Maria, som passerede Skandinavien den 13.- 14. september med rekord nedbør i Bergen og herhjemme med vindstød af stormstyrke i Hanstholm. Lavtrykket efterfulgtes af kold luft, som gav nattefrost den 19. september. Men bortset fra ex-Maria blev september og oktober varme og tørre. Oktober blev den solrigeste nogensinde med 162 timers sol og varmen fortsatte i november, hvor Sønderborg målte 16,7° den 3. november.

Varmen afløstes af kulde den 16., hvor vi efter kommunalvalget nogen steder kunne vågne op til et snelandskab. Med lidt variation er det kølige vejr fortsat hen i december, hvor vi i weekenden den 17. - 18. kan se frem til lidt mere sne.

Rekorder

12. januar varmerekord for januar med 12,4 grader i Sønderborg

4. marts - koldeste martsnat i 18 år med -20 grader i Tune v. Roskilde

28. maj - varmeste majdag i 58 år med 30,7 grader i Sønderborg

Oktober blev den mest solrige med 162 timers solskin

Efteråret som helhed blev det mest solrige og det næstvarmeste siden 1874.

Ude i verden

Der kunne skrives mange sider om vejrbegivenheder ude i verden, men der er to elementer, som i hvert fald huskes - de mange tropiske orkaner i Atlanterhavet og tørken i Sydeuropa.

Atlanterhavet lagde areal til hele 25 navngivne tropiske vejrsystemer. Et system får navn når det bliver en tropiske storm, hvilket vil sige en vindhastighed på 18 m/s. Det er derfor ikke alle 25 systemer, som nåede orkanstyrke. Men en del gjorde og flere ramte USA med store skader til følge. Bedst huskes Katarina, som ramte området ved New Orleans og medførte en oversvømmelse af den gamle jazzby. Men også orkanerne Rita og Wilma var særdeles kraftige. Den tidligere rekord var fra 1933, hvor man havde 21 vejrsystemer af en sådan styrke, men dengang havde man ikke satellitter til at finde orkanerne over havet, så måske var der faktisk flere i 1933 end vi ved,

Spanien og Portugal blev denne sommer hærget af mange skovbrande, som var forårsaget af en langvarig tørke på den Iberiske Halvø. Mange tusinde hektar skov blev lagt øde og flere mennesker mistede livet. I de senere år har der været flere tørkeperioder på de kanter og skovbrande har også i de forrige år ødelagt store arealer med skov.

Begge disse begivenheder er ofte blevet nævnt i forbindelse med den stående klimadebat, men der er endnu ikke påvist en sammenhæng.

Facebook
Twitter