2023 kan blive det vådeste år: Har allerede givet et års normal nedbør

Syv af de ti vådeste år har vi haft inden for de seneste 25 år.

Allerede nu – i oktober – er der faldet mere regn herhjemme – end der normalt gør på et år i Danmark

Efter weekendens regnvejr er der i løbet af de seneste 10 måneder faldet så meget regn i nedbørmålerne, at vi allerede har fået mere regn, end vi normalt får på helt år.

Det skyldes ikke mindst den regnfulde oktober, der ud over at være den vådeste oktober i 25 år også er på vej til at blive årets foreløbigt mest nedbørrige måned.

På vej mod det vådeste år siden 1874

Søndag faldt der på landsplan 17,5 millimeter regn, og dermed er årets samlede nedbørsmængde på landsplan nu oppe på 767,7 millimeter.

Selv om der stadig mangler to måneder er det mere nedbør, end der normalt falder på et helt år. Ifølge klimanormalen for den 30-årige periode fra 1991 til 2020 falder der i Danmark årligt 759 millimeter regn.

Med to normalt nedbørrige måneder tilbage af året, kan 2023 meget vel være på vej til at blive det mest nedbørrige siden målingerne begyndte i 1874.

Normalt falder der i årets to sidste måneder 144,2 millimeter, og lægges de til de 767,7 millimeter, der allerede er faldet, vil 2023 ende med at have givet os hele 911,9 millimeter regn.

Det er mere end i det det mest nedbørrige år, vi har oplevet i Danmark. Både i 1999 og i 2019 faldt der 905 millimeter.

Foreløbigt har nedbøren i 2023 været meget ulige fordelt hen over landet.

I store dele af Midt- og Vestjylland har man allerede fået mere end 900 millimeter. Mest er der med 968 millimeter faldet i Billund Kommune.

I den sydøstlige del af landet, hvor man har fået mindst nedbør i 2023, er der nogle steder ikke engang faldet 500 millimeter.

Lolland Kommune er med 475 millimeter landet mest nedbørfattige kommune.

2023 har indtil videre budt på to nedbørrekorder. Januar blev med 124,5 millimeter den mest nedbørrige siden 1874, og juli blev med 140,8 millimeter den mest regnfulde gennem tiderne.

Det er dog bemærkelsesværdigt, at vi i det foreløbigt usædvanligt våde år har haft to meget tørre måneder.

I maj og juni havde vi en flere uger lang tørke uden en eneste dråbe regn. I de to måneder faldt der tilsammen blot 41,1 millimeter.

Oktober bliver den mest regnfulde i 25 år

Indtil mandag middag er der faldet 139,5 millimeter regn i oktober, og der mangler blot lidt over en millimeter før oktober er årets mest nedbørrige måned.

Den er kun foreløbigt overgået af den rekordvåde juli, der gav os 140,8 millimeter regn.

Med de foreløbigt 139,5 millimeter regn i oktober, skal vi helt tilbage til 1998 for at finde en mere regnfuld oktober end i år.

Oktober placerer sig nu som den 6. mest nedbørrige siden 1874. For at komme i den våde top fem, skal der falde over 144 millimeter regn.

Der vil dog trods den våde måned være langt op til den mest nedbørrige oktober. Den havde vi i 1967, hvor der faldt hele 177 millimeter.

Oktober måneds usædvanligt våde vejr skyldes ikke mindst fire kraftige regnvejr i løbet af måneden.

Den 3. oktober ramte det kraftigste skybrud, der er registreret i Danmark i oktober. Det gav flere steder i Jylland mellem 80 og 100 millimeter, og på landsplan fik vi med 21,2 millimeter årets hidtil mest regnfulde døgn.

Stormlavtrykket, der gav stormfloden natten til den 21. oktober, gav også store mængder regn. På 48 timer faldt der på landsplan 20,2 millimeter.

Og så var der endelig det kraftige regnvejr, der onsdag gav oversvømmelser i flere åer i Østjylland. Tirsdag og onsdag faldt der tilsammen 24 millimeter regn på landsplan.

Søndag fulgte så endnu et regnvejr efter, som gav 17,5 millimeter på landsplan.

De fire kraftige regnvejr har med 82,9 millimeter givet mere end halvdelen af månedens foreløbige nedbør.

Det danske klima er blevet mere vådt

Med et år, der allerede har givet mere nedbør end normalt - og er på vej til at blive et af de vådeste i dansk vejrhistorie, følges en tendens, der tydeligt har kunne observeres inden for de seneste 50 til 70 år.

Årsnedbøren i Danmark har generelt været stigende siden starten af 1900-tallet, men fra 1960'erne og frem til i dag har man set en markant stigning i den årlige nedbørsmængde, og hele syv af de ti vådeste år har vi haft inden for de seneste 25 år.

Siden perioden fra 1931 til 1960 og frem til den nuværende klimanormal fra 1991 til 2020 er årsnedbøren i Danmark øget med 96 millimeter, mens der siden den tidligere klimanormal fra 1961 til 1990 er faldet 47 millimeter mere nedbør.

Den øgede nedbørsmængde er sammenfaldende med, at temperaturen i Danmark er steget med cirka 1,5 grader.

For hver gang temperaturen stiger med 1 grad kan luften indeholde cirka 7 % mere vanddamp, der kommer til udtryk ved kraftigere regnvejr end ellers.

Ifølge DMI's klimaatlas, der ved hjælp klimamodeller, ser ind i fremtidens klima, forventes en stadig stigende mængde nedbør i Danmark.

I slutningen af dette århundrede forventes årsnedbøren i Danmark at være steget til 840 millimeter, der er 11 % mere nedbør end i den seneste 30-årige klimanormal.