2023 kan blive det vådeste år nogensinde, afslører prognose

Grundvandet står højt, så regnvandet har svært ved at sive ned i jorden.

Mange steder i landet har jorden svært ved at optage mere regnvand. Meget tyder på, at vi får omkring normalen eller mere nedbør de næste måneder, og dermed er der risiko for oversvømmelser i kommende regnvejr. (Foto: © Arne Prip, DR - Seerbillede)

Hvis november og december bliver normale, hvad nedbør angår, bliver 2023 det vådeste år i dansk vejrhistorie.

Til og med oktober 2023 har vi fået 776,6 millimeter nedbør på landsplan, og november og december giver tilsammen 141,2 millimeter nedbør i henhold til klimanormalen for den 30-årige periode fra 1991 til 2020.

Lægger man de tal sammen ender vi over 905 millimeter, som er den hidtil største nedbørsum for et kalenderår. Den mængde målte man i både 1999 og 2019.

Vi kan altså med en normal nedbørmængde slå den tidligere årsrekord for vådt vejr.

Prognose for nedbør i de kommende fire uger. Grønne felter viser mere nedbør end normalt, mens brune tilsvarende er mindre end normalt. Prognosen er beregnet tirsdag den 31. oktober 2023. (Foto: © ECMWF)

Kigger man efterfølgende i de langfristede prognoser, er der imidlertid et klart signal om, at november byder på en nedbørmængde omkring eller over det normale.

Og selvom pålideligheden er lav, når vi kigger endnu længere frem i tid, er der også tendenser til nedbørmængder omkring eller over normalen i december.

Samlet set må man altså konkludere, at prognoserne peger på, at der kan falde den normale nedbørmængde eller mere i årets sidste to måneder, og dermed taler både statistik og vejrmodeller for, at 2023 bliver rekordvådt.

Prognose for nedbør i december fra det såkaldte C3S multisystem hos Copernicus. Det er en kombination af prognoser fra en række forskellige beregningscentre og institutter. Grønne felter viser mere nedbør end normalt. (Foto: © Copernicus)

Øger risikoen for oversvømmelser

Det er dårligt nyt i forhold til oversvømmelser i de kommende måneder, for grundvandet ligger højt efter den seneste tids megen regn. I de seneste fire måneder har vi i snit fået mere end 100 millimeter regn om måneden.

Når grundvandet på grund af store regnmængder stiger helt op til overfladen, virker typiske klimaløsninger, som leder overfladevand ned i jorden, ikke længere, og så skal der ikke meget regn til for at give lokale oversvømmelser.

Rekorden er dog endnu ikke givet, for prognoserne kan hurtigt ændre sig, når vi kommer ind i december. Her begynder vejret nemlig at være påvirkeligt af, hvad der sker oppe i stratosfæren, som er laget over troposfæren, hvor vi befinder os.

Får vi en pludselig opvarmning deroppe i 15 til 30 kilometers højde, noget som prognosemodellerne notorisk har svært ved at forudsige i god tid, kan det føre til kolde og tørre vejrforhold nede ved jordoverfladen hos os, og så kan måneden ende med mindre nedbør end normalt.

Alt andet lige er 2023 dog på vej til at blive et af de vådeste år i vejrhistorien, som begyndte i 1874 for Danmarks vedkommende, og vi skal vænne os til, at det i højere grad bliver normen. I henhold til scenarierne for fremtidens klima i Danmark skal vi netop forvente mere nedbør i vinterhalvåret.