For 40 år siden sendte en voldsom orkan træerne i jorden og hustage i luften

Stormen blev en af de kraftigste, vi har målt i nyere tid.

Flere steder i landet var der voldsomme skader som følge af orkanens indtog.

For 40 år siden blev Danmark ramt af en af de værste orkaner, vi nogensinde har oplevet. Redningsmandskab gjorde fra den 24. november 1981 og ud på de tidlige nattetimer den 25. november alt, hvad de kunne for at holde vand væk og ting på jorden.

Mandskabet var nemlig oppe mod en storm, der med orkanstyrke forsøgte at rykke alt, hvad den kunne få fat i.

Med stor styrke pressede vinden vandmasserne ind over Vadehavsområdet. Det blev målt til 5,01 meter over normal vandstand i Ribe, og det var det højeste, som man nogensinde havde målt.

- I Vadehavet blev stormen til en rekordstormflod, fortæller vejrvært Anders Brandt fra DR Vejret.

Stormens styrke tvang 1200 mennesker i området til evakuering.

- Vandstanden i Esbjerg var 4,33 meter over normalen, og det er der aldrig blevet målt siden. Så det var voldsomt, siger han.

Generelt var den jyske vestkyst det sted, hvor der skete flest skader. Et af de steder, der blev hårdest ramt, var på Mandø i Vadehavet. Her blev der målt vindstød på 43 meter i sekundet på land, men værre stod det til, hvis man bevægede sig mod vest.

På to olieplatforme i Nordsøen skulle 60 personer evakueres med helikopter, fordi platformene blev revet løs af de kraftige vindstød. Også flere skibe kom i nød, og det samme gjorde det redningsmandskab, der forsøgte at redde søens folk.

En redningshelikopter oplevede, at deres wire til at hejse folk op, knækkede, og flere gange tabte de folk i vandet, da de måtte bruge nødudstyr.

Et satellitfoto af orkanen da er omkring Danmark.

Voldsomme skader

Den voldsomme orkan opstod, da et lavtryk bevægede sig fra Skotland til det sydligste af Norge og ind over Sverige. Og på turen forbi Danmark gav det i mere end 24 timer vind af stormstyrke.

I hele landet mærkede man de voldsomme kræfter, der var på spil. To mennesker mistede livet, og mere end 200 dyr druknede på Mandø. Ved Rold Skov væltede en tiendedel af skovens areal, og mange huse mistede taget.

Derfor blev mere end 2.000 personer fra Civilforsvaret og Hjemmeværnet sat i gang med at evakuere, beskytte huse og bygninger, samt forsøge at minimere skaderne.

I Esbjerg betød kombinationen af vind og vand, at mere end 15.000 fiskekasser blev spredt ud over byen. Der er aldrig siden blevet målt højere vandstand i Esbjerg.

Til trods for de massive kræfter, så var det ikke alle, der lod sig skræmme af den unavngivne orkan. Ved Ballum i Sønderjylland kunne gårdejer Ejner Ehms slet ikke genkende det frygtindgydende vejrscenarie, som journalister og myndigheder prøvede at begribe omfanget af.

Gårdejeren havde sørget for halmballer, som gårdens dyr kunne søge flugt til, hvis de ville gennemleve orkanen nogenlunde tør-klovet.

I dagene efter blev skaderne opgjort til omkring 100 millioner kroner i datidens kurs - eller over en kvart milliard i nutidens priser.

Der skulle gå 18 år mere før, et så voldsomt vejr igen ramte Danmark. Det skete med Decemberorkanen i 1999.